Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 24-06-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online

Kalendarium Siechnic

Miejscowość wymieniona została po raz pierwszy w roku 1253, kiedy Henryk III książę wrocławski przekazał szpitalowi Św. Elżbiety wieś Siechnice. Z nowszej historii w pamięci mieszkańców zapisały się takie wydarzenia jak likwidacja Huty "Siechnice", nadanie praw miejskich, tragiczna powódź jaka dotknęła miasto czy przeniesienie siedziby Gminy do Siechnic i budowa Ratusza.

Siechnice: Kalendarium Siechnic

26 luty 1253 – Książę Henryk III przekazuje wieś Siechnice szpitalowi Św. Elżbiety
1570 – budowa wiatraka
1578 – wielka powódź
1649 – odbudowa wsi po wojnie trzydziestoletniej
1675 – pożar Siechnic
1771 – regulacja rzeki Oławy
1785 – budowa pierwszego mostu na Oławie
1833 – utworzenie katolickiej szkoły
1863 – budowa nowoczesnego młyna wodnego
1871 – rozpoczęcie budowy Wrocławskich Zakładów Wodociągowych


1909 – uruchomienie linii kolejowej Opole-Jelcz-Wrocław, budowa elektrowni
1923 – powstanie Pruskiego Instytutu Doświadczalnego Hodowli Zwierząt
1935 – budowa kaplicy cmentarnej
1945 – wyzwolenie Siechnic przez wojska radzieckie, przybycie pierwszej grupy repatriantów, wybór pierwszego sołtysa i powstanie Straży Obywatelskiej, przywrócenie komunikacji na linii Wrocław-Siechnice, uruchomienie stacji benzynowej, otwarcie szkoły podstawowej
1946 – powołanie Posterunku MO w Św. Katarzynie obejmującego zasięgiem Siechnice, powstanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
1947 – powstanie placówki Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", pierwsza msza święta w kaplicy na cmentarzu, uruchomienie świetlicy w budynku przy ul. Fabrycznej, utworzenie placówki służby zdrowia, remont mostu kolejowego na Odrze
1949 – odbudowa Zootechnicznego Instytutu Doświadczalnego, rozpoczęcie działalności Koła Gospodyń Wiejskich
1950 – budowa nowej elektrowni w miejscu przedwojennej
1951 – odbudowa huty żelazostopów
1952 – początki organizacji harcerskiej
1954 – powstanie klubu sportowego LZS Hutnik Siechnice
1955 – powstanie Gromadzkiej Rady Narodowej
1956 – powstanie pierwszego po wojnie budynku mieszkalnego
1958 – rozpoczęcie działalności żłobka
1965 – ustanowienie parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny
1968 – otwarcie pierwszej apteki
1969 – utworzenie LZS Zootechnik Czechnica
1970-1980 – wybudowanie nowych osiedli przez EC Czechnica, ZZD i PPO
1971 – uruchomienie Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego, powstanie Posterunku MO, utworzenie Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, proboszczem parafii zostaje ksiądz Stanisław Danicki, a parafia otrzymuje pozwolenie na budowę kościoła
1973 – przeniesienie siedziby władz terenowych z Siechnic do Św. Katarzyny
1974 – przebudowa elektrowni na elektrociepłownię
1975 – reaktywacja klubu sportowego LZS Hutnik Siechnice
1980 – rozpoczęcie produkcji przez zakład szklarniowy
1981 – uroczysta konsekracja kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP
1984 – utworzenie klubu sportowego LZS Energetyk Siechnice przez Huta, EC, ZZD i PPO, uruchomienie nowej stacji benzynowej w miejscu przedwojennej przez CPN, rozpoczęcie działalności przez przedszkole
1985 – powstanie Rady Sołeckiej
1986 – zelektryfikowanie linii kolejowej
1989-1999 – likwidacja Huty Siechnice
1990-1995 – ukazywanie się miesięcznika "Nasza Gazeta"
1991 – powstanie Gminnego Centrum Kultury, powołanie Rady Osiedla Siechnice, utworzenie Środowiskowego Koła Wędkarskiego "Czarna Łacha"
1992-1993 – zwodociągowanie całej miejscowości
1992-2003 – skanalizowanie całej miejscowości
1997 – nadanie Siechnicom praw miejskich, wielka powódź, likwidacja działalności w Siechnicach przez Zootechniczny Zakład Doświadczalny, oddanie do użytku oczyszczalni ścieków, przejęcie budynku administracyjnego byłego ZZD przez gminę
1998 – uruchomienie gminnej oczyszczalni ścieków, oddanie do użytku nowego budynku Urzędu Pocztowego
1998-2000 – gruntowna odbudowa mostu na rzece Oławie
1999-2003 – uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


2000-2001 – modernizacja i budowa sieci dróg oraz kanalizacji deszczowej
2000-2003 – realizacja programu zadrzewiania ulic i placów
2000 – ustanowienie Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej
2001-2002 – gruntowna renowacja budynku byłego ZZD na potrzeby Gimnazjum
2002 – budowa drogi do Prawocina, uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Gminnym Gimnazjum i nadanie mu imienia Księżnej Anny z Przemyślidów, powstanie Młodzieżowej Rady Miejskiej Siechnic
2002-2003 – budowa hali sportowej przy Gimnazjum wraz z zespołem boisk, budowa dróg oraz infrastruktury w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej w Siechnicach
2003 – rozpoczęcie inwestycji w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej
27 października 2003 – odsłonięcie i poświęcenie przez kard. Henryka Gulbinowicza pomnika z okazji 25. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II
19 maja 2008 – śmierć ks. Stanisława Danickiego, od 1971 roku proboszcza parafii
25 czerwca 2008 – nowym proboszczem zostaje ks. Stanisław Stelmaszek, a wikariuszem ks. Bartłomiej Błoński
1 stycznia 2010 – przeniesienie siedziby Gminy do Siechnic, obowiązki burmistrza pełni Jerzy Fitek
5 grudnia 2010 – wybory samorządowe - burmistrzem Siechnic zostaje Milan Ušák
10 marca 2011 – wmurowanie kamienia węgielnego pod ratusz
25 maja 2012 – uroczyste otwarcie ratusza
15 lutego 2013 – oddanie do użytku 8-kilometrowy odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia Siechnice – Łany
19 października 2013 – uruchomienie wewnątrzgminnej linii autobusowej
1 września 2014 – otwarcie Samorządowego Żłobka
19 grudnia 2014 – otwarcie 5-kilometrowego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia Iwiny – Siechnice
24 października 2015 – otwarcie Targowiska Miejskiego
1 czerwca 2016 – zdobycie Podwórka Nivea (rodzinnego placu zabaw) przy ul. Zacisze w ogólnopolskim, internetowym głosowaniu
3 czerwca 2016 – uroczyste otwarcie stadionu lekkoatletycznego
1 lipca 2016 – wywalczenie Podwórka Nivea dla drugiej siechnickiej lokalizacji (przy ul. Kolejowej)
grudzień 2016 – ogłoszono zwycięski projekt na nowy Ośrodek Zdrowia w Siechnicach
11 grudnia 2016 – oficjalne otwarcie Podwórek Nivea
31 grudnia 2016 – pierwszy w historii miasta Sylwester na Rynku
20 kwietnia 2017 – plan przebudowy dworców kolejowych w Gminie Siechnice
27 kwietnia 2017 – Burmistrz Siechnic Milan Usak otrzymuje z rąk Prezydenta Polski Andrzej Dudy nagrodę dla Siechnic w konkursie "Liderzy Dostępności"
maj 2017 – rozpoczęcie budowy nowej szkoły podstawowej w Siechnicach
7 maja 2017 – prezentacje projektów multimodalnych węzłów przesiadkowych, które powstaną w Siechnicach i Św. Katarzynie
8 maja 2017 – zwycięstwo w konkursie internetowym Lechstarter i uzyskanie grantu w wysokości 100 tys. zł na projekt "Zrób siechNICE - Błękitna Laguna dla Mieszkańców"
czerwiec 2017 – zmiana nazwy ulicy generała Karola Świerczewskiego, we wrześniu wymienione zostały tabliczki z nazwami, udostępnienie Mieszkańcom kąpieliska Błękitna Laguna
16 czerwca 2017 – wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szkoły podstawowej, uroczysta sesja Rady Miejskiej w Siechnicach z okazji uzyskania praw miejskich przez Siechnice 20 lat temu
lipiec - październik 2017 – przebudowa placu przed kościołem, plan przebudowy ulicy Kościelnej
2 września 2017 – pierwsza w historii impreza nad Błękitną Laguną
9 października 2017 – Siechnice nagrodzone w XI edycji konkursu przez Towarzystwo Urbanistów Polskich w kategorii "Nowo wykreowana miejska przestrzeń publiczna"
październik 2017 – ruszyła modernizacja dworców kolejowych naszej gminie
23 grudnia 2017 – w ramach internetowego konkursu "Wiem, czym oddycham!" Mieszkańcy wywalczyli dla gminy trzy czujniki jakości powietrza, które zostały zamontowane w Radwanicach, Świętej Katarzynie i Siechnicach w marcu 2018 roku (zobacz alert smogowy w naszym serwisie)
maj 2018 – ogłoszono powstanie nowej elektrowni w Siechnicach, która ma powstać do 2022 roku i zastąpić funkcjonującą obecnie elektrociepłownię węglową Czechnica
16 czerwca 2018 – do Siechnic przybyły dzieci z Indii, Iranu, Nepalu w ramach międzynarodowego projektu Brave Kids
26 czerwca 2018 – wprowadzenie opłat za parking przy Błękitnej Lagunie dla osób spoza Gminy
czerwiec - sierpień 2018 – seria spotkań Mieszkańców z Burmistrzem i Przedstawicielami Zakładu Gospodarki Komunalnej w sprawie fetoru z oczyszczalni ścieków
10 września 2018 – ogłoszono projekt zmian w komunikacji międzygminnej, którą od marca 2019 roku ma organizować nasza gmina
20 październik 2018 – po raz pierwszy w Siechnicach odbył się Festiwal Aktorstwa Filmowego - wśród zaproszonych gości były gwiazdy polskiej sceny i filmu: Sonia Bohosiewicz, Anna Samusionek, Anna Dereszowska, Zbigniew Waleryś, Bogusław Linda
22 październik 2018 – w wyborach samorządowych na kolejną kadencję Burmistrza Siechnic wybrano Milana Ušáka; po ogłoszeniu wyników poznaliśmy także Radę Miejską Siechnic oraz Radę Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego
11 listopada 2018 – wspólnie świętowaliśmy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości
27 listopada 2018 – pierwsza w historii iluminacja świąteczna wyświetlana na budynku Urzędu Miejskiego
14 stycznia 2019 – nowa lokalizacja poczty w Siechnicach

  • Zobacz również