Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 24-07-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online

Od dziś – Gmina Siechnice

Dnia 1 stycznia 2010 roku została formalnie przeniesiona siedziba władz Gminy z miejscowości Święta Katarzyna do miasta Siechnice oraz jednocześnie nastąpiła zmiana nazwy Gminy Święta Katarzyna na Gmina Siechnice. Gdzie będziemy załatwiać urzędowe sprawy? Czy czeka nas wymiana dokumentów? Co powinniśmy wiedzieć w związku z tym wydarzeniem?

Siechnice: Od dziś – Gmina Siechnice

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 lipca 2009 roku opublikowanym w Dz. U. Nr 120 z 2009 roku poz. 1000 dnia 1 stycznia 2010 roku została formalnie przeniesiona siedziba władz Gminy z miejscowości Święta Katarzyna do miejscowości o statusie miasta Siechnice oraz jednocześnie nastąpiło zmiana nazwy Gminy Święta Katarzyna na Gmina Siechnice.

Gdzie będziemy załatwiać urzędowe sprawy?

Do czasu wybudowania budynku administracyjnego w mieście Siechnice Urząd Gminy oraz wszystkie jednostki gminne pozostaną w swych dotychczasowych siedzibach w Świętej Katarzynie i w Siechnicach i jak dotychczas będą tam pracować obecne władze i urzędnicy Gminy Siechnice.

Z dniem 1 stycznia 2010 r. zmieniły się nazwy urzędu oraz organów władzy. Dotychczasowy Urząd Gminy Święta Katarzyna będzie Urzędem Miejskim w Siechnicach, Rada Gminy Święta Katarzyna w dotychczasowym składzie radnych została Radą Miejską w Siechnicach, a Wójt gminy Święta Katarzyna Jerzy Fitek do zakończenia obecnej kadencji pełni obowiązki Burmistrza Siechnic. W mieście Siechnice w budynku przy ul, Wiosennej 7 nadal mają swoje siedziby wszystkie pozostałe jednostki organizacyjne gminy – czyli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Centrum Informacji, Jednostka Obsługi Szkół, Straż Gminna, biura kancelarii urzędu gminy oraz ds. pozyskiwania środków unijnych. Nadal mieści się tam również Zakład Gospodarki Komunalnej oraz posterunek policji.

Wszystkie dotychczasowe adresy, numery telefonów i numery kont bankowych dotyczące urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy pozostają bez zmian.

Czy mieszkańcy gminy będą musieli wymieniać jakiekolwiek dokumenty albo zmienią się wysokości podatków lokalnych?

Nie muszą, Wszystkie wydane wcześniej dokumenty (np.: dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu, akty notarialne lub decyzje administracyjne) zachowują swoją ważność. Nie potrzeba też z tego powodu dokonywać zmian w gminnej ewidencji działalności gospodarczej.

Wszystkie uchwały przyjęte wcześniej przez Radę Gminy Święta Katarzyna np. dotyczące wysokości gminnych podatków lub opłat w związku z wejściem w życie ww. rozporządzenia RM pozostają nadal obowiązujące i nie wymagają zmiany. Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2010 roku zostały uchwalone przez Radę Gminy Święta Katarzyna w dniu 10 listopada 2009 roku uchwałą nr XXXI/235/09, a podatku od środków transportowych uchwałą nr XXXI/236/09 i nie będą już zmieniane.

Czy wszystkie miejscowości gminy Św. Katarzyna znajdą się w nowej gminie?

Tak. Po zmianie nazwy gminy wszystkie miejscowości oraz ich mieszkańcy znajdują się w gminie Siechnice.

Kiedy nastąpi przeniesienie wszystkich urzędników do miasta Siechnice?

Nie można podać dokładnej daty. W najbliższych miesiącach zostanie ogłoszony przetarg na budowę I etapu budynku administracyjnego w Siechnicach. Docelowo cały wielofunkcyjny budynek będzie zbudowany w trzech etapach.

W budynku według planu swoje miejsce znajdą: Urząd Miejski oraz wszystkie jednostki gminne (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Jednostka obsługi Szkół, Straż Gminna, Gminne Centrum Kultury oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jednym z pomieszczeń budynku będzie sala widowiskowa na kilkaset osób przeznaczona na potrzeby mieszkańców całej gminy. Na parterze budynku mieszkalnego, swoje miejsce znajdą lokale usługowo - handlowe. Umożliwi to sprawne i kompleksowe załatwianie wszystkich spraw w jednym miejscu w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, co będzie z korzyścią dla wszystkich Interesantów.

Czy przeniesienie siedziby władz oraz zmiana nazwy gminy spowodowały konieczność przeprowadzenia nowych wyborów?

Nie ma takiej potrzeby, Wybory samorządowe odbędą się zgodnie z kalendarzem wyborczym na jesieni 2010 roku. Wszyscy mieszkańcy gminy będą wtedy wybierać Burmistrza oraz 15 radnych Rady Miejskiej w Siechnicach, gdyż już z dniem 1 stycznia 2010 roku obecny Wójt i Rada Gminy „zmienili" swoje nazwy na Burmistrza Siechnic i Radę Miejską w Siechnicach.