Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 24-07-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
26.06.2018

Płatny parking przy Błękitnej Lagunie - wyniki konsultacji

Zakończyły się konsultacje w sprawie wprowadzenia opłaty parkingowej przy Błękitnej Lagunie w Siechnicach dla osób spoza Gminy. Ponad 90% osób biorących udział w konsultacjach zagłosowało za płatnym parkingiem.

Siechnice: Płatny parking przy Błękitnej Lagunie - wyniki konsultacji

O rozpoczęciu konsultacji pisaliśmy na początku czerwca. W związku z tym, że Błękitna Laguna przyciąga wiele osób spoza gminy, a parking przy kąpielisku bywa przepełniony, Urząd Miejski zaproponował rozwiązanie polegające na wprowadzeniu opłat dla przyjezdnych.

Konsultacje przeprowadzone zostały drogą mailową w dniach 7 - 21 czerwca 2018 r. W konsultacjach wzięły udział 73 osoby, 69 z nich spełniło wymagania formalne (podało swoje dane). Mieszkańcy mieli możliwość odpowiedzieć na trzy pytania dotyczące opłat, kart parkingowych i przeznaczania środków z opłat na funkcjonowanie i rozwój kąpieliska. Poniżej prezentujemy wyniki konsultacji:

1. Czy mieszkańcy Gminy wyrażają zgodę, aby parking przy stadionie lekkoatletycznym w Siechnicach był płatny dla osób, które nie są mieszkańcami Gminy Siechnice?

  • TAK: 90% (62 z 69 głosów),
  • nie: 7 głosów

2. Czy w przypadku wprowadzenia odpłatności za ten parking, mieszkańcy Gminy chcieliby otrzymywać karty parkingowe uprawniające do bezpłatnego parkowania?

  • TAK: 88% (61 z 69 głosów),
  • nie: 5 głosów,
  • brak stanowiska: 3 głosy

3. Czy w przypadku wprowadzenia odpłatności za ten parking, mieszkańcy Gminy chcieliby aby środki pozyskane z opłat były przeznaczane na funkcjonowanie i rozwój kąpieliska Błękitna Laguna?

  • TAK: 96% (66 z 69 głosów),
  • nie: 1 głos,
  • brak stanowiska: 2 głosy

Biorąc pod uwagę jedynie głosy osób wpisanych do rejestru wyborców Gminy Siechnice (61 głosów) wyniki przedstawiały się podobnie: pytanie 1 – 92% na tak, pytanie 2 – 90% na tak, pytanie 3 – 95% na tak.