Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 24-07-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
18.12.2016

Ośrodek Zdrowia – konkurs rozstrzygnięty

Rozstrzygnięto konkurs na projekt nowego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach, który znajdować się będzie w centrum, w bezpośrednim sąsiedztwie ratusza i rynku, a którego budowa ma ruszyć w 2017 roku. Prezentujemy zwycięską pracę.

Siechnice: Ośrodek Zdrowia – konkurs rozstrzygnięty
fot. Projekt Ośrodka Zdrowia w Siechnicach / jojko+nawrocki architekci

Aktualizacja (9.10.2018): W październiku 2018 r. rozpoczęły się prace ziemne na terenie, na którym powstać ma ośrodek zdrowia.

Zgłaszane do konkursu projekty musiały spełnić szereg wytycznych:

  • posiadać parking na poziomie terenu oraz podziemny,
  • posiadać udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
  • zostać zaprojektowane z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii,
  • korespondować z nowoczesną architekturą znajdującą się w bliskim sąsiedztwie (Rynek, Ratusz, osiedla mieszkaniowe) oraz nie tworzyć dysonansu z bezpośrednio przylegającą niską zabudową mieszkaniową z pierwszej połowy XX wieku.

Wjazd na teren Ośrodka drogami wewnętrznymi – Jana Pawła II i Sportową.
Planowany czas rozpoczęcia budowy: listopad 2017 roku.
Planowany czas zakończenia budowy: październik 2019 roku.
Pierwsze miejsce zdobyła pracownia jojko+nawrocki architekci z Katowic.

Tak zwycięski projekt opisują jego twórcy:

Przewidziany teren pod budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach wewnątrz tworzącego się kwartału przyszłej tkanki miejskiej otoczony jest bardzo zróżnicowaną zabudową pod względem wysokościowym, typologicznym oraz formalnym. Brak wyraźnie zdefiniowanego charakteru i stosunkowo chaotyczny zapis przestrzenny istniejącej zabudowy zmuszają do głębokiej rewizji uwarunkowań dla planowanej inwestycji. Założone przez projektantów ograniczenie wysokościowe dla nowego obiektu wynikające z analizy przestrzennej kwartału w relacji do zadanego programu inwestycji oraz maksymalnej powierzchni zabudowy definiowanej przez uwarunkowania z planu zagospodarowania przestrzennego ma istotny wpływ na kolejne decyzje projektowe. Trudna lokalizacja oraz skala przyszłego obiektu we wnętrzu kwartału zadecydowały o zapisaniu programu inwestycji w postaci jedynie dwóch kondygnacji nadziemnych i z dodatkowym wycofaniem elewacji piętra w stosunku do obrysu parteru. Projektowany budynek poprzez prostą i skromną architekturę powiązaną z otaczającą zielenią oraz zastosowanie naturalnych materiałów wykończeniowych ma na celu przede wszystkim stworzenie przyjaznego człowiekowi miejsca do konsultacji medycznych, rehabilitacji i poprawy zdrowia.

Skomplikowany pod względem funkcjonalnym program inwestycji, wymuszający logiczne strefowanie oraz odpowiednie rozmieszczenie wejść w poziomie parteru, obsłużono z zadaszonego obejścia w funkcji swoistego zewnętrznego układu komunikacyjnego. Przewidziana struktura pełni równocześnie istotną rolę łamacza światła, uniemożliwiając w okresie letnim bezpośrednią penetrację słońca do wnętrza i redukując zyski cieplne.

Poziom parteru tworzą przede wszystkim: poradnia POZ, poradnie specjalistyczne, przychodnie dla dzieci zdrowych i chorych oraz niezależnie funkcjonująca apteka. Przyjęty zapis kondygnacji tworzy elastyczny układ przestrzenny, podatny na przyszłe zmiany związane zarówno z nowym podziałem pomieszczeń jak i ewentualną zmianą całej funkcji obiektu, z zachowaniem wymaganych parametrów dotyczących doświetlenia naturalnego, ewakuacji itp.

Autorzy projektu: Tomasz Berezowski, Sebastian Dziedzic, Beata Gołas, Marcin Jojko, Bartłomiej Nawrocki, Jakub Sahatqija, Agnieszka Weber.

Dziękujemy jojko+nawrocki architekci za udostępnienie opisu i wizualizacji.

Na Placu Miejskim przed Ratuszem można oglądać wystawę wszystkich konkursowych prac.