Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 24-07-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
20.04.2017

Przebudowa dworców kolejowych w Gminie Siechnice

Z uwagi na pogarszający się stan techniczny budynków dworców w Siechnicach, Świętej Katarzynie i Żernikach Wrocławskich – Smardzowie oraz brak zapewnienia należytego standardu obsługi podróżnych spółka PKP S.A. podjęła decyzję o ich przebudowie. Gmina planuje także budowę węzłów przesiadkowych bezpośrednio przy lokalizacji dwóch z trzech przeznaczonych do remontu dworców kolejowych – w Siechnicach i Świętej Katarzynie.

Siechnice: Przebudowa dworców kolejowych w Gminie Siechnice
fot. Wizualizacje dworców w Siechnicach, Świętej Katarzynie i Żernikach Wrocławskich – Smardzowie, mat. prasowe PKP SA

Inwestycje te mają na celu wdrożenie rozwiązań, które mają w ciągu najbliższych lat zachęcić Mieszkańców gminy Siechnice dojeżdżających do miejsc pracy lub szkół zlokalizowanych we Wrocławiu, do zmiany przyzwyczajeń i korzystania w codziennych dojazdach głównie z kolei.

Prace mają rozpocząć się w drugiej połowie tego roku i potrwają około 12 miesięcy. O wyborze wykonawcy zadecydują najniższa cena (90%) oraz termin realizacji (10%).

Siechnice

Po przebudowie budynek pełnić będzie funkcję wyłącznie użyteczności publicznej związaną z obsługą podróżnych oraz z potrzebami Gminy, która na mocy podpisanego porozumienia zagospodaruje część powierzchni budynku.

Projekt opracowano w oparciu o wytyczne konserwatorskie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów we Wrocławiu i zakłada on odtworzenie oryginalnego wystroju elewacji budynku w oparciu o dostępną ikonografię, remont dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, likwidację barier architektonicznych, instalację systemu kamer w obrębie pomieszczeń dworcowych oraz placu przydworcowego, instalację na terenie placu przydworcowego elementów małej architektury (śmietniki, ławki, stojaki na rowery) oraz instalację ścieżki dotykowej dla osób niewidomych i słabowidzących (w obrębie poczekalni dworca).

W centralnej części budynku zlokalizowane zostaną pomieszczenia ogólnodostępne (kasa, komunikacja, toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i z ograniczoną zdolnością poruszania się) oraz pomieszczenia Wydziału Finansowo-Księgowego oraz Wydziału Edukacji. Zachodnie parterowe skrzydło budynku zostanie przeznaczone na potrzeby publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (dwa gabinety terapeutyczne, poczekalnia, toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób z ograniczoną zdolnością poruszania się, pomieszczenie socjalne), a wschodnie na potrzeby dworca kolejowego. W skład zespołu pomieszczeń przeznaczonych do obsługi podróżnych wejdą: poczekalnia, punkt obsługi klienta (sprzedaż biletów, gazet i gotowych do spożycia produktów spożywczych), pomieszczenie opiekuna podróżującego z małym dzieckiem, toalety ogólnodostępne (w tym również toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób z ograniczoną zdolnością poruszania) i pomieszczenie porządkowe.

Święta Katarzyna

W projekcie całe północno-zachodnie parterowe skrzydło budynku oraz parter środkowej, centralnej części przeznaczone zostało na potrzeby dworca kolejowego z uwagi na przylegającą do niego drewnianą wiatę. W południowo-wschodnim, parterowym segmencie znajdzie się publiczne archiwum Międzygminnego Związku Ślęza-Oława. Piętro dworca przeznaczono na potrzeby Centrum Monitoringu Gminy Siechnice, gdzie pracować będą osoby obsługujące kamery rozlokowane na terenie gminy i w budynkach dworców kolejowych. Dotychczas nieużytkowe poddasze budynku zostanie zaadaptowane na potrzeby Straży Miejskiej.

Żerniki Wrocławskie – Smardzów

Budynek po remoncie pełnić będzie funkcję związaną wyłącznie z obsługą podróżnych. Wejście główne zaprojektowano na elewacji zachodniej w miejscu istniejącego otworu okiennego. W części środkowej i południowej zlokalizowano dworzec z poczekalnią z siedziskami dla pasażerów, pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz biuro obsługi klienta wraz z zapleczem. W części środkowej pozostawiono pomieszczenia dyżurnego ruchu. Część, która w kolejnych latach została dobudowana przeznaczona została do rozbiórki.

mat. prasowe PKP SA