W obiektywie Mieszkańca: Powódź w 1997 roku

W lipcu 1997 roku Siechnice zostały zalane podczas powodzi tysiąclecia. Jej bezpośrednią przyczyną na Dolnym Śląsku były duże, kilkudniowe opady deszczu oraz koncentracja wezbranych rzek: Nysy Kłodzkiej oraz górnej Odry. 12 lipca przez nasze miasto przechodzi pierwsza, a 25 lipca druga fala kulminacyjna. Jeśli masz w swoich zbiorach zdjęcia z powodzi prześlij je nam – zostaną zamieszczone w galerii.

Obraz zniszczeń dokonanych w Siechnicach przez powódź w 1997 roku – ulice: Osiedlowa, Ogrodnicza, Opolska.

  • Zobacz również