Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 21-04-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
10.09.2018

Rewolucja w komunikacji autobusowej - zobacz projekt zmian

Urząd Miejski podał informację, że od marca 2019 komunikacja międzygminna organizowana będzie samodzielnie przez Gminę Siechnice, a nie Gminę Wrocław jak dotychczas. Decyzję podjęto na podstawie analizy dotychczasowej współpracy z Gminą Wrocław. Przeprowadzone zostały badania i wypracowane zostały propozycje zmian w komunikacji.

Siechnice: Rewolucja w komunikacji autobusowej - zobacz projekt zmian

Planowane zmiany w Siechnicach mają na celu dostosowanie komunikacji do potrzeb mieszkańców. Wśród przedstawionych założeń zmian są m. in:

  • zastąpienie autobusów 9xx liniami 8xx,
  • dojazd bez przesiadek przynajmniej do pętli tramwajowej we Wrocławiu,
  • korzystanie z tych samych przystanków co dotychczas w centrum Wrocławia dla głównych linii,
  • utrzymanie regularnych połączeń do centrum Wrocławia z Siechnic przez Radwanice oraz ze Świętej Katarzyny przez Żerniki Wrocławskie,
  • zredukowanie kursów do Galerii Dominikańskiej - jako powód podano fakt, że obecnie autobusy poruszają się wzdłuż linii tramwajowych z wydzielonym torowiskiem,
  • dodatkowe wykorzystanie przystanków Tarnogaj i Gaj we Wrocławiu jako przystanków końcowych,
  • utrzymanie możliwości zakupu biletów zintegrowanych, które umożliwią korzystanie na jednym bilecie z autobusów międzygminnych oraz MPK Wrocław,
  • w miarę możliwości planowana jest integracja biletów z Kolejami Dolnośląskimi.

Ponadto zmiany w organizacji komunikacji nie mają wpłynąć na ceny i ulgi, takie jak np. wprowadzone ostatnio darmowe przejazdy dla uczących się do 21 roku życia.

Urząd Miejski ogłosił konsultacje dotyczące propozycji zmian w komunikacji. Uwagi można kierować na adres mailowy: [email protected] do dnia 14 września 2018 r

Sąsiednie gminy - Czernica (6 bezpłatnych wewnątrzgminnych linii autobusowych i 3 linie do Wrocławia) i Kobierzyce (7 linii autobusowych, w tym jedna nocna) organizują komunikację autobusową samodzielnie. 
 

Propozycja nowych linii autobusowych

W zakresie proponowanych zmian jest zastąpienie dotychczasowych pięciu linii (900L, 900P, 901, 910, 920) nowymi ośmioma (800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 880). Przebieg niektórych połączeń jest podobny do dotychczasowych. Nowością są m. in. linie z Kotowic do Tarnogaju czy dowozowa linia do stacji kolejowej w Siechnicach. Poniżej opisujemy konkretne linie:

800, 810 - jak obecne 900P i 900L (Wrocław - Radwanice -  Siechnice - Św. Katarzyna - Żerniki Wr.)

Okólne linie, których przebieg będzie podobny do obecnych 900P i 900L, ze zmianą w obszarze Wrocławia - autobusy jadące z Galerii Dominikańskiej kierowałyby się na ul. Traugutta (nie przez Kościuszki), dalej ul. Krakowską w kierunku Siechnic. 

Trasa linii 800: Wrocław (Galeria Dominikańska, ul. Traugutta, Krakowska, Opolska), Radwanice, Siechnice (ul. Kolejowa, Szkolna, Kościelna, Jarzębinowa, Ciepłownicza, Opolska), Święta Katarzyna, Smardzów, Żerniki Wrocławskie (ul. Kolejowa, Wrocławska), Wrocław (ul. Buforowa, Bardzka, Hubska, Sucha, Peronowa, Kołłątaja, Skargi, Galeria Dominikańska).

Trasa linii 810: W przeciwnym kierunku.
 

820 - jak obecne 901 (Siechnice - Radwanice - Wrocław)

Linia kursować będzie podobnie do obecnej linii 901. W tym przypadku również zaproponowano kursy przez ul. Traugutta. Wybrane kursy przedłużone będą do przystanku Siechnice TIM.

Trasa linii 820: Siechnice (Siechnice - Osiedle, ul. Kościelna, Szkolna, Kolejowa), Radwanice, Wrocław (ul. Opolska, Krakowska, Traugutta, Galeria Dominikańska)
 

830 - nowe połączenie (Kotowice - Groblice - Siechnice - Tarnogaj)

Linia 830 łączyć ma miejscowości za Siechnicami z pętlą tramwajową na Tarnogaju we Wrocławiu. Kursy autobusów odbywać się będą po tej samej trasie w obydwu kierunkach.

Trasa linii 830: Kotowice, Groblice, Siechnice (ul. Ciepłownicza, Jarzębinowa, Kościelna, Szkolna, Kolejowa), Radwanice, Wrocław (ul. Opolska, Karwińska, pętla tramwajowa Tarnogaj). Wybrane kursy obejmą Zębice, Grodziszów i Sulęcin.
 

840 i 850 - nowe połączenia (południowa część gminy - Tarnogaj)

Dookólna linia 840 i w przeciwnym kierunku 850 obsługiwać będą miejscowości w południowej części gminy m. in. Łukaszowoce, Ozorzyce, Bogusławice, Sulimów, Zębice, Groblice. Linia dojeżdżać będzie do Tarnogaju we Wrocławiu.

Trasa linii 840: Wrocław (pętla Tarnogaj, ul. Karwińska, Opolska), Radwanice, Siechnice (ul. Kolejowa, Szkolna, Kościelna, Jarzębinowa, Ciepłownicza), Groblice, Zębice, Sulimów, Bogusławice, Ozorzyce, Łukaszowice, Święta Katarzyna, Siechnice (ul. Opolska, Ciepłownicza, Jarzębinowa, Kościelna, Szkolna, Kolejowa), Radwanice, Wrocław (ul. Opolska, Karwińska, pętla Tarnogaj)

Trasa linii 850: W przeciwnym kierunku.
 

860 - nowe połączenie (Wrocław Gaj - Żerniki Wrocławskie)

Linia komunikująca Żerniki Wrocławskie z Wrocławiem - pętlą autobusową Gaj. Oprócz zaproponowanej, rozważana jest wersja z uwzględnieniem Iwin i Brochowa we Wrocławiu. Trwają starania o utrzymanie przez MPK Wrocław linii 100, 110, 120 obsługujących Blizanowice, Iwiny, Mokry Dwór i Trestno

Trasa linii 860: Wrocław (pętla autobusowa Gaj, ul. Świeradowska, Bardzka, Buforowa), Radomierzyce, Biestrzyków, Żerniki Wrocławskie. Powrót: Żerniki Wrocławskie (ul. Wrocławska), Wrocław (pętla autobusowa Gaj).
 

880 - nowe połączenie (linia wewnątrz Siechnic: Prawocin - Dworzec PKP)

Linia dowozowa 880 kursować ma do stacji kolejowej w Siechnicach i być zsynchronizowana z odjazdami (rano) i przyjazdami (po południu) pociągów. Jej uruchomienie zaplanowano po zakończeniu budowy multimodalnego przystanku przy dworcu w Siechnicach.

Trasa linii 880: ul. Prawocińska, Opolska, Ciepłownicza, Sienkiewicza, Henryka III, Zacisze, Kościelna, Piastów Śląskich (dawna ul. Świerczewskiego), Fabryczna, dworzec PKP w Siechnicach.