Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 17-07-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online

Tak będzie wyglądała nowa szkoła w Siechnicach [projekt, zdjęcia, video]

Budowa szkoły podstawowej wraz z ogólnodostępną salą gimnastyczną przy ul. Osiedlowej w Siechnicach ruszyła kilka tygodni temu. Na placu budowy aktualnie wykonywane są roboty ziemne i porządkowe. Pierwszy dzwonek zabrzmi w nowej placówce we wrześniu 2018 roku.

Budynek zaprojektowany przez Studio architektury Siergiej z Wrocławia spełnia kryteria budynku pasywnego (energooszczędnego) i ma być miejscem do nauki dla 600 dzieci od roku szkolnego 2018/2019.

Zobacz też: Reforma edukacji w Siechnicach

Inwestycja ta to największe przedsięwzięcie oświatowe i kubaturowe na terenie naszej Gminy w ostatnich latach.

Budynek szkoły został zaprojektowany w formie dwóch dwukondygnacyjnych bloków dydaktycznych, które są połączone z salą gimnastyczną jednokondygnacyjnymi łącznikami. Dodatkowo w celu utworzenia dziedzińców wejściowych wycofano części parterowe. Między blokami dydaktycznymi znajduje się główne wejście do budynku, a w analogicznym parterowym łączniku pomiędzy blokiem dydaktycznym a salą znajdziemy niezależne wejście do sali gimnastycznej.

Podział na dwie części pozwala na niezależne funkcjonowanie bloków dydaktycznych, które dedykowane są różnym grupom wiekowym. Każdy z nich posiada niezależne wyjście na plac szkolny i place zabaw, które zaprojektowano pamiętając o zróżnicowanych potrzebach dzieci w różnym wieku. Powiązane zostały ciągiem pieszym z terenowym (zewnętrznym) zapleczem sportowym – boiskami o łącznych wymiarach 44 m x 30 m i bieżnią ze skocznią w dal o wymiarach 86 m x 3,66 m. Teren rekreacyjno-sportowy szkoły zostanie ogrodzony tak by umożliwić do niego dostęp Mieszkańcom poza godzinami pracy placówki. Uzupełnieniem projektu będzie zieleń, która zostanie zasadzona wzdłuż ulic oraz od strony rekreacyjnej i będzie pełnić funkcję izolacyjną względem terenów przyległych.

Działka, na której powstaje szkoła zostanie skomunikowana poprzez dwa zjazdy z drogi publicznej – ul. Osiedlowej. Jeden z nich zapewniać będzie obsługę techniczną zaplecza kuchennego i komory śmietnikowej, a drugi obsługę komunikacyjną 32 miejsc postojowych zlokalizowanych na parkingu. Dodatkowe 29 miejsc parkingowych zlokalizowane będzie w pasie drogowym ulicy Osiedlowej. Wzdłuż niej zaprojektowano także chodnik o szerokości 1,5 m z kostki betonowej oraz ścieżkę rowerową szerokości 2,2 m o nawierzchni asfaltowej. Przy wejściu głównym, do sali gimnastycznej i części zewnętrznej sportowej zlokalizowanych zostanie ok. 50 miejsc postojowych dla rowerów.

W obrębie inwestycji powstaną również elementy małej architektury:

  • stojaki dla rowerów – przewidziano je w strefie wejścia głównego do budynku, wejścia do części sportowej oraz w sąsiedztwie boiska sportowego,
  • kosze na odpady komunalne drobne – zlokalizowane wzdłuż głównego ciągu pieszego oraz w obrębie placów zabaw,
  • ławki – o prostej, prostopadłościennej formie, bez oparcia, zlokalizowane w obrębie placów zabaw oraz wśród zieleni i miejsc wypoczynku dzieci,
  • urządzenia rekreacyjne na dwóch placach zabaw (z podziałem na dzieci klas I-III i IV-VI) w południowej części działki.

Artykuł na podstawie "Budowa budynku pasywnego świadczącego usługi publiczne w zakresie edukacji podstawowej w miejscowości Siechnice" / BIP Siechnice