Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 24-07-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online

Przebudowa placu przed kościołem [projekt]

Trwają prace związane z przebudową otoczenia kościoła w Siechnicach. Nowy plac przed świątynią zostanie połączony z placem miejskim, zostaną usunięte bariery architektoniczne, podwyższona zostanie ul. Kościelna. Zamieszczamy projekt przebudowy oraz galerię prezentującą postępy prac.

Rozbudowa parkingu zlokalizowanego pomiędzy kościołem a budynkiem plebanii to pierwszy etap wpasowywania przestrzeni wokół kościoła do istniejącej zabudowy placu miejskiego przed budynkiem Ratusza. Budowa około 45 miejsc postojowych ma zrekompensować istniejące miejsca parkingowe, które ulegną likwidacji podczas prac oraz zwiększyć możliwości parkowania przy kościele.

W tym roku na odcinku pomiędzy kościołem a rynkiem zostanie również przebudowana ulica Kościelna. Jezdnia zostanie podniesiona do poziomu krawężników i zostanie utworzony tzw. przystanek wiedeński.

Cała koncepcja dostosowania przestrzeni przed kościołem do siechnickiego rynku powstała w zespole składającym się z proboszcza parafii ks. Stanisława Stelmaszka, architekta (i projektanta „centrum Siechnic” i miejskiego Ratusza) Zbigniewa Maćkowa oraz radnego Grzegorza Romana. W oparciu o wypracowane założenia został przygotowany ostateczny projekt architektoniczny placu (załączony w sekcji Do Pobrania).

Projektowany plac przed kościołem jest częścią spójnego założenia urbanistycznego, stworzonego dla Siechnic, które obejmuje wykreowanie nowego centrum miasta.

Plac przed kościołem p.w. Niepokalanego Serca NMP stanie się częścią Placu Miejskiego, co przyczyni się do ujednolicenia przestrzeni publicznej i podniesienia jej jakości. Zakończenie placu z jednej strony ratuszem, a z drugiej strony kościołem pozwoli uznać kompozycję urbanistyczną za zamkniętą.

Projekt nowej nawierzchni to kontynuacja istniejącego rysunku placu, a ulica Kościelna będzie stanowić przecięcie kompozycyjne. W rysunku posadzki wyszczególnione zostanie 6 typów kostki różniących się kolorem oraz formatem.

Świątynia jest punktem centralnym placu. Wejście do niej zostanie podkreślone inną, nie występującą jeszcze w całym założeniu nawierzchnią w postaci dużych, białych płyt betonowych.

Najważniejszym celem remontu nawierzchni jest usunięcie bariery architektonicznej w postaci schodów do świątyni. Dzięki nowej niwelecie wejście do kościoła prowadzi bezpośrednio z poziomu placu. W ramach wyposażenia placu zaprojektowano elementy małej architektury w postaci siedzisk, stojaków na rowery, słupków ograniczających wjazd na plac, koszy na śmieci, tablic informacyjnych.

W kolejnym etapie przebudowy placu przewidziana jest budowa dzwonnicy.

Dziękujemy Pracowni Projektowej Maćków za udostępnienie materiałów.