Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 24-06-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
4.02.2024

Nowy ośrodek zdrowia. Wybrano wykonawcę, który dokończy budowę

Jest szansa na dokończenie budowy nowego ośrodka zdrowia. Wybrano wykonawcę, który ma kontynuować inwestycję, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zobacz szczegóły zakończonego postępowania.

Siechnice: Nowy ośrodek zdrowia. Wybrano wykonawcę, który dokończy budowę

Mowa o postępowaniu, które rozpoczęło się jeszcze w październiku ubiegłego roku. Po otwarciu ofert w listopadzie 2023 r. zamawiający - Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna (SISK), zaprosił potencjalnych wykonawców do negocjacji. Powodem wydłużenia procedury były pieniądze. Oczekiwany koszt według zamawiającego to około 16 mln zł, a złożone wtedy oferty wynosiły od prawie 23 mln do 29 mln zł.

Po negocjacjach, na początku lutego 2024 roku ogłoszono, że wybranym wykonawcą zostanie CLIMAMEDIC z siedzibą w Regułach. Oferta tej firmy opiewa finalnie na prawie 22,5 mln zł. To o około 3,2 mln mniej niż w ofercie z listopada 2023.

Co ma być wykonane w ramach umowy? Jak czytamy w postępowaniu przedmiotem umowy jest:

ETAP 1 (Zamówienie podstawowe) Przedmiotem inwestycji jest dokończenie budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w stanie gotowym do użytkowania. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu, będącego przedmiotem zamówienia.

ETAP 2 (Opcja) Wykonanie obejścia budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach.

Podawany termin realizacji to 10 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

Wybrana firma, CLIMAMEDIC Sp. z o.o. Sp. k. to polskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w pełnym zakresie usług budowlanych, zarówno tradycyjnych, jak i specjalistycznych, z naciskiem na budowę szpitali i innych obiektów medycznych.
 

Konkurs, budowa, przerwa i kontynuacja

Konkurs na projekt nowego ośrodka zdrowia w Siechnicach rozstrzygnięty został w 2016 roku. W październiku 2018 r. rozpoczęły się przygotowania terenu pod inwestycję. W lutym 2021 roku poznaliśmy wykonawcę ośrodka, firmę Erbud Operations sp. z o.o., rozpoczęły się prace budowlane.

W drugiej połowie 2022 roku doszło do rozwiązania umowy z ówczesnym wykonawcą, który domagał się zwiększenia finansowania o ok. 7 milionów złotych oraz wydłużenie terminu realizacji. Choć SISK zaproponowała, że dopłaci część tej kwoty, nie udało się porozumieć. (zob.: Budowa ośrodka zdrowia: Umowa z wykonawcą rozwiązana. Co dalej? [zdjęcia]). Poniżej zdjęcia z września 2022 roku:

Co się dzieje na budowie? Po prawie rocznej przerwie w realizacji inwestycji, w połowie 2023 roku na teren budowy weszła firma MKW BUDOWNICTWO z siedzibą w Świętej Katarzynie. Zakres prac opisany w przetargu to wykonanie konstrukcji żelbetowych, murowych oraz prac ziemnych, w tym m.in. dokończenie elementów konstrukcyjnych, klatek schodowych, stropu nad kondygnacją +1 wraz z wszystkimi elementami instalacji sanitarnej i elektrycznej w zakresie potrzebnym do zalania stropu.

Siechnice, 24 maja 2023 r
Oferta wykonawcy MKW BUDOWNICTWO sp. z o.o. z siedzibą w Świętej Katarzynie została wybrana jako najkorzystniejsza.
Kwota którą zamawiający planował wydać to 1 532 653,64 zł
Kwota zaproponowana przez MKW BUDOWNICTWO to prawie 2 mln zł

Dodatkowo w ostatnich miesiącach zakończono postępowania i wyłoniono wykonawców w zakresie:

  • Dostawa i montaż stolarki okiennej (SISK.Z.24.2023) - dn. 3 listopada 2023 r. wybrano ofertę firmy Oferta VETRAL PROJEKT sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Porażynie, 830.742,00 zł brutto
  • Wykonanie izolacji przeciwwodnych stropu nad garażem podziemnym (SISK.Z.25.2023) - dn. 21 listopada 2023 r. wybrano ofertę firmy AQUABERG z siedzibą we Wrocławiu, 460.512, 00 zł brutto

Zobacz też:

Na podstawie Platforma Zakupowa
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o.,
mat. własne

  • Więcej
  • w kategorii inne