Miasto i Gmina Siechnice

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 21-07-2018
instytucje publiczne

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o.

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 12 (pokój 302)
55-011 Siechnice


Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna powstała w 2012 roku, by wykorzystując nowoczesne, ekologiczne technologie zarządzać obiektami i infrastrukturą znajdującą się na terenie gminy, tworzyć warunki do aktywności gospodarczej i intelektualnej, kreować wizerunek Gminy jako miejsca przyjaznego mieszkańcom i ekologicznego oraz tworzyć plany inwestycyjne.

Do najważniejszych celów SISK zaliczyć możemy świadczenie usług o jak najwyższej jakości, budowa i promocja wizerunku Gminy Siechnice opartego o nowoczesną infrastrukturę i ekologię, a także identyfikowanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców.