Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 10-07-2020
Termy Jakuba w Oławie
8.01.2019

Co dalej z budową ośrodka zdrowia? Radni chcą przesunąć inwestycję [aktualizacja]

Od jesieni 2018 roku trwają prace przygotowawcze przy ul. Jana Pawła II, gdzie powstać ma nowy ośrodek zdrowia. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej, 10 stycznia o godzinie 17:30 odbędzie się głosowanie nad usunięciem finansowania tej inwestycji.

Siechnice: Co dalej z budową ośrodka zdrowia? Radni chcą przesunąć inwestycję [aktualizacja]

Aktualizacja (10.01.2019): Wniosek o usunięcie z wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2034 wydatków przeznaczonych na budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia został odrzucony. Radni przyjęli również projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice (fot. transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej)

---

Wnioski w sprawie wykreślenia wydatków przeznaczonych na budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia złożyli radni z klubu Gmina Fair Play oraz Prawo i Sprawiedliwość. Mowa tu o kwotach 310 tys zł w budżecie Gminy na rok 2019 oraz 21,43 mln i 7,88 mln zł w Wieloletniej Prognozie finansowej.

Zarówno Burmistrz Siechnic jak i radni zgodnie zapraszają do uczestnictwa w sesji Rady Miejskiej - w czwartek, 10 stycznia o godzinie 17:30 w siechnickim Ratuszu. Przedstawione zostaną argumenty za i przeciw realizacji inwestycji.
 

Burmistrz Siechnic za realizacją inwestycji

Burmistrz Siechnic poinformował w oświadczeniu, że podczas posiedzenia Komisji Budżetu i finansów w dniu 2 stycznia 2019 roku czworo radnych (Jakub Kłosiński, Łukasz Kropski, Katarzyna Nowak-Pokorny z kubu Gmina Fair Play oraz Arkadiusz Krzyżanowski z klubu PiS) zagłosowało za wnioskiem o wykreślenie z planów inwestycyjnych budowy nowego ośrodka zdrowia.

Przygotowania do budowy ośrodka zdrowia prowadzone były przez Urząd od około 5 lat. W 2016 roku odbył się konkurs architektoniczny, a na początku 2017 roku wykonawca przystąpił do prac projektowych - podsumowuje Milan Ušák. Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna we współpracy z Gminą Siechnice pozyskała działki na których powstać ma ośrodek zdrowia.

Burmistrz podkreśla, że po przyjęciu przez Radę Miejską w czerwcu 2018 roku decyzji o realizacji inwestycji budowy ośrodka zdrowia (z uwzględnieniem konkretnych terminów i zasad finansowania) przez pół roku żaden z radnych ówczesnej jak i obecnej kadencji nie zgłaszali sprzeciwów wobec finansowania inwestycji. Nikt nie zagłosował wtedy przeciwko uchwale.

“Byłem, jestem i będę zdania, że budowa nowego ośrodka zdrowia w Siechnicach jest dla mieszkańców Naszej Gminy koniecznością.” - pisze Burmistrz Siechnic. Obecny ośrodek, jak zauważa Milan Ušák nie jest w stanie sprostać zapotrzebowaniu mieszkańców na usługi medyczne m. in. ze względu na ograniczony metraż. Obecnie funkcjonująca placówka w Siechnicach miała być obiektem tymczasowym, a funkcjonuje od ponad 20 lat. “Dopiero oddanie do użytku nowego ośrodka zdrowia w Siechnicach wraz z zachowaniem funkcjonowania istniejącego ośrodka zdrowia w Świętej Katarzynie i jego dalsze funkcjonowanie pozwoli zapewnić mieszkańcom Naszej Gminy właściwy standard usług medycznych z rozszerzeniem zakresu usług specjalistów.” - przekonuje Burmistrz Siechnic w oświadczeniu (kliknij aby powiększyć zdjęcie):

Stanowisko klubu Gmina Fair Play

Klub Radnych Gmina Fair Play wnioskuje o odłożenie budowy ośrodka zdrowia w czasie. Proponuje również opracować profesjonalną analizę potrzeb w zakresie ochrony zdrowia. Jako powód swoich działań podaje troskę o finanse Gminy oraz potrzebę dokończenia dużych inwestycji, m. in. szkół.

Według klubu w trakcie realizacji dużych inwestycji oświatowych oraz przy planowanym ponad 33 milionowym deficycie w roku 2019 zaciągnięcie kolejnego kredytu jest ryzykowne. Ponadto nie zostały przedstawione inne warianty finansowania inwestycji jak np. partnerstwo publiczno-prywatne. Radni podnoszą także, że wyłoniony w konkursie projekt nie daje możliwości rozbudowy w przyszłości, a analiza potrzeb mieszkańców nie uwzględnia szybkiego rozwoju Gminy. Swoje stanowisko klub opisuje na profilu na portalu Facebook.

Wniosek złożony na komisji budżetowej:

Klub Radnych Gmina Fair Play wnioskuje o:
1. Usunięcie z budżetu na 2019 kwoty 310 tyś zł. Usunięcie z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034 łącznej kwoty 21 430 000,00 zł zapisane jako „Wniesienie wkładu do Siechnickiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o." oraz kwoty 7 882 000,00 zapisanej jako „Dopłata do Siechnickiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o." przeznaczonych na wydatki sfinansowania budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach.

2. Wprowadzenie zadanie "Opracowanie analizy potrzeb w zakresie ochrony zdrowia oraz modelu biznesowego ośrodka zdrowia w Siechnicach z uwzględnieniem różnych metod finansowania"

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej
http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument,iddok,8536,idmp,259,r,r
http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/plik.php?id=20325


Wniosek klubu Prawo i Sprawiedliwość

Radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość, Jolanta Olczak i Arkadiusz Krzyżanowski również złożyli wniosek dotyczący wykreślenia z budżetu na 2019 rok oraz z Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatków na budowę ośrodka zdrowia:

Siechnice, dnia 02.01.2019

WNIOSEK w SPRAWIE budżetu na 2019 r. oraz WPF na lata 2019-2034 r.
I WYKREŚLENIA Z W/W DOKUMENTÓW BUDOWY NOWEGO OŚRODKA ZDROWIA w SIECHNICACH.

Wnioskujemy o wykreślenie z budżetu na 2019 r. kwoty 310 tys zł. i z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034 w planowanej łącznej kwoty 21 430 000,0 zł (w WPF - wskazana kwota kredytu 20 500 000 zł) nakładów na budowę ośrodka zdrowia w Siechnicach oraz o wykreślenie wydatków na dopłaty do SISK Sp. z o.o. z w/w tytułu w podanych powyżej kwotach.

Uzasadnienie:

W związku z rosnącym z roku na rok deficytem budżetu gminy i planowanym na 2019 rok, deficytem wynoszącym ponad 33 mln zł oraz dalszym znaczącym wzrostem długu w kolejnych latach (2020-2023), który wynika z planowanego finansowania budowy nowego ośrodka zdrowia w Siechnicach w całości z zaciągniętego kredytu inwestycyjnego na 100% kosztów inwestycji wnosimy o wykreślenie w/w inwestycji. Sprzeciwiamy się dalszemu wzrostowi zadłużenia gminy w wyniku dopłat udzielanych SISK Sp. z o.o. na finansowanie spłat kredytu i odsetek z tytułu realizacji tej inwestycji.

Realizację budowy nowego ośrodka zdrowia, która w całości obciąży budżet Gminy (bez udziału środków zewnętrznych) uważamy za nieuzasadnione. Rekomendujemy wstrzymanie przedmiotowej inwestycji, co najmniej do czasu spłaty zakończonych i bieżąco realizowanych inwestycji tj: budowy nowej szkoły w Siechnicach, rozbudowy szkoły w Żernikach, Św. Katarzynie, Radwanicach i oczyszczalni ścieków oraz zakończenie spłat rat kredytu związanych z budową ratusza. Odłożenie w/w inwestycji zapewni gminie znaczące oddłużenie i pozwoli na pozyskanie nowych możliwości bezpiecznego inwestowania.

Podkreślić należy takie, że w wyniku przeprowadzonych przez nas pod koniec roku rozmów z mieszkańcami jednoznacznie wynika, że obecnie funkcjonujące przychodnie są wydolne. Nie bez znaczenia jest też fakt, że przychodnia w Św. Katarzynie została zmodernizowana i wyremontowana zatem w pełni spełnia swoje zadania. Obecna organizacja pracy ośrodków zapewnia niezakłócone ich funkcjonowanie.
Uważamy ponadto, że zostało pominiętych wiele celowych ekonomicznie rozwiązań, które do momentu wybudowania nowej przychodni zabezpieczyłyby potrzeby w zakresie ochrony zdrowia (np. wykorzystanie przy przychodni w Siechnicach budynku, który obecnie wynajmowany jest aptece i zaadoptowanie go na potrzeby POZu dla mieszkańców Siechnic) lub rozbudowę przychodni.

W nowym ośrodku zdrowia powinno zabezpieczyć się mieszkańcom nowoczesne świadczenia, które kontraktowane są przez NFZ. Dublowanie usług, na które obecnie nie ma wystarczającego zapotrzebowania, przykładem jest kriokomora w Św. Katarzynie, wykorzystywana dzisiaj w niewielkim stopniu w związku z brakiem kontraktów z NFZ jest nieuzasadnione.

Zwracamy uwagę, że nie wykonano analizy korzyści i zasadności planowanej inwestycji.

W dokumencie ofertowym z dnia 18 września 2018 r. wiele zapisów budzi poważne zastrzeżenia bowiem zgodnie z zapisem cyt “wykonawca po podpisaniu umowy pozostawi kredyt do dyspozycji przez 48 m-cy 4 lata) w celu uruchomienia do 10.2022 r” Poręczenie Gminy Siechnice oraz zobowiązanie do pokrycia podwyższonych kosztów inwestycji ponad wysokość udzielonego kredytu ze środków własnych uzyskanych od Gminy są kolejną niepokojącą zapowiedzią destabilizacji budżetu gminy.

Biorąc powyższe argumenty pod uwagę wnosimy jak w sentencji.

Z poważaniem Radni PIS:
1. Jolanta Olczak
2. Arkadiusz Krzyżanowski

Żródło: Biuletyn Informacji Publicznej
http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument,iddok,8536,idmp,259,r,r
http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/plik.php?id=20324

Przypominamy, że obrady Rady Miasta transmitowane są na żywo w internecie i dostępne są w serwisie YouTube.


Zobacz też: (18.12.2016) Ośrodek Zdrowia – konkurs rozstrzygnięty [wizualizacje]

Wczytuję komentarze...