Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 17-08-2022
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
3.11.2020

GOPS: Komunikat dotyczący wypłat - zamknięcie oddziałów Banku Spółdzielczego

Oddziały Banku Spółdzielczego w Oleśnicy w Siechnicach i Świętej Katarzynie zostały zamknięte z powodu potwierdzonych przypadków zakażenia pracowników wirusem Sars-CoV-2. To znaczne utrudnienie dla klientów GOPS korzystających z wypłat gotówkowych. Z tego powodu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach zwraca się do klientów z prośbą o rozważenie założenia bezpłatnego konta bankowego z dostępem do bankowości elektronicznej oraz karty płatniczej.

Siechnice: GOPS: Komunikat dotyczący wypłat - zamknięcie oddziałów Banku Spółdzielczego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach, w związku z komunikatem Banku Spółdzielczego w Oleśnicy o zamknięciu Oddziału w Siechnicach i Filii w Świętej Katarzynie zwraca się do wszystkich klientów Ośrodka pobierających świadczenia w formie wypłaty gotówkowej z prośbą o rozważenie założenia bezpłatnego konta bankowego z dostępem do bankowości elektronicznej oraz karty płatniczej, umożliwiającej wypłatę gotówki w bankomacie oraz płatności bezgotówkowe.

W piątek, 30.10.2020 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej odbył rozmowę z Dyrektorem Oddziału Banku Spółdzielczego w Siechnicach. Tematem spotkania była prośba Pani Dyrektor złożona w imieniu Zarządu Banku o poinformowanie klientów, którzy pobierają świadczenia wypłacane przez Ośrodek w formie gotówkowej o możliwości zakładania kont i wydawania kart do kont bez ponoszenia opłat. Pani Dyrektor zwróciła uwagę, iż prośba wynika z sytuacji epidemiologicznej i zamykania kolejnych oddziałów banku z powodu zakażeń pracowników koronawirusem.

W przypadku zamknięcia placówek banku na terenie gminy Siechnice w terminie obejmującym dzień wypłat gotówkowych, osoby nieposiadające konta będą zmuszone od pobrania świadczeń w najbliższym oddziale Banku Spółdzielczego w Oleśnicy, a więc w Długołęce lub Kobierzycach.

W poniedziałek Oddział Banku w Siechnicach i Filia w Świętej Katarzynie zostały zamknięte. Mając na uwadze powyższą sytuację, skutkującą zamknięciem Oddziału prosimy o rozważenie założenia konta bankowego na które przekazywane będzie świadczenie wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach. Ponadto informujemy, że świadczenia z pomocy społecznej są środkami zwolnionymi z egzekucji komorniczej tzn. bank na podstawie dyspozycji klienta zawsze wypłaca świadczenia pomocy społecznej

GOPS w Siechnicach

Informacja Zarządu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy oraz kolejne komunikaty dotyczące otwarcia placówek dostępne są na stronie https://www.bsolesnica.pl/komunikaty

Z przykrością informujemy, że u pracowników Oddziału w Siechnicach i Filii w Świętej Katarzynie potwierdzone zostały przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W związku z tym ww. placówki zostały zamknięte do 06.11.2020r. włącznie. Z uwagi na sytuację, termin otwarcia może ulec zmianie, o czym poinformujemy Państwa w kolejnym Komunikacie.

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy

Informacja na prośbę GOPS Siechnice