Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 14-04-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
instytucje publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Żernicka 17
55-010 Święta Katarzyna


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów społecznych, działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, alkoholizmowi i narkomanii, udzielanie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych, a także (od września 2015 roku) za przyznawanie stypendium szkolnego.

Główny obszar działalności Ośrodka – pomoc społeczna – ma na celu wsparcie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych życiowych sytuacji takich jak: ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwałą lub ciężką chorobę, alkoholizm czy też przemoc w rodzinie.

W ostatnich latach z pomocy korzystało ok. 3 – 3,5% mieszkańców Gminy (220 – 250 rodzin, łącznie 575 – 667 osób), którzy otrzymywali zasiłki stałe, okresowe i celowe m.in. na zakup leków, żywności, odzieży czy opału w okresie zimowym, korzystali z usług opiekuńczych, programu dożywiania dzieci w szkołach. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania świadczeń pieniężnych to od 1 października 2015 roku 634 zł (dla osoby samotnie gospodarującej) oraz 514 zł (dla osoby w rodzinie).

Projekty GOPSu w Siechnicach:

  • „Spotkanie Wigilijne” (coroczny),
  • „Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w Gminie Święta Katarzyna” (w latach 2008 – 2014),
  • „Aktywna kobieta – szczęśliwa mama” (w 2012 roku),
  • „Aktywni Lokalnie” (w 2014 roku),
  • „Wakacyjne środy” (w 2014 roku),
  • kolonie letnie dla dzieci ze szkół podstawowych nad morzem (coroczny),
  • Pikniki Rodzinne (coroczny),
  • „Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców” (w 2014 roku).
  • Aktualności