Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 23-05-2022
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
26.01.2022

Działania Kogeneracji na rzecz lokalnej społeczności

W 2021 roku spółka KOGENERACJA, właściciel Elektrociepłowni Czechnica w Siechnicach w znaczący sposób przyczyniła się do poprawy warunków życiowych lokalnej społeczności. Wydano prawie 400 tysięcy złotych na programy pomocowe.

Siechnice: Działania Kogeneracji na rzecz lokalnej społeczności

Chociaż większość zapomóg trafiła do mieszkańców Wrocławia, gdzie znajduje się pierwszy oddział spółki, mieszkańcy Siechnic również mogli cieszyć się efektami pracy społecznej właściciela elektrowni. Gmina Siechnice została bowiem drugim beneficjentem programu „Dzielimy się ciepłem”. Oprócz ciepła i energii elektrycznej, standardowej oferty firmy, przeznaczono kwotę prawie 400 tysięcy złotych na działania pomocowe.

Nie jesteśmy jedynie wytwórcą, ale również partnerem angażującym się w działania wspierające mieszkańców
– mówi Krzysztof Kryg, Wiceprezes KOGENERACJI.

Były to głównie działania w obszarach finansowo – edukacyjnych. Między innymi rodzinom wskazanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach pokryto część opłat za pobierane ciepło. Dzięki temu zaoszczędzone pieniądze mogły podreperować rodzinne budżety.

Ponadto spółka zaoferowała pomoc uzdolnionym studentom. Ci, znajdujący się w trudnej sytuacji materialno-życiowej, mogli liczyć na wsparcie Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki im. Józefa Pupki. Spółka jest jednym z głównych donatorów tej fundacji, a sama organizacja powstała w celu upamiętnienia byłego prezesa KOGENERACJI.

Ochotnicza Straż Pożarna w Siechnicach, prowadząca zajęcia związane z nauką zasad udzielania pierwszej pomocy, również otrzymała dofinansowanie. Prowadzone przez nią warsztaty skierowane do uczniów szkół podstawowych z terenów wrocławskiej aglomeracji zostały docenione przez KOGENERACJĘ wsparciem pieniężnym.

Wrocławska elektrociepłownia jest obecna nie tylko jako producent energii, ale również ważny podmiot w pracy społeczno-gospodarczej na rzecz lokalnych społeczności. Od wielu lat wspiera potrzebujących z Gminy Wrocław i Gminy Siechnice. Rok 2021 jest pod tym względem przykładem szczególnie owocnych działań.

Zobacz też: