Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 23-05-2022
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
27.02.2022

Władze miasta pytają mieszkańców jak nazwać ronda w Siechnicach. Weź udział w konsultacjach

Mieszkańcy Siechnic mają możliwość uczestniczenia w procesie nadania nazw miejscowym rondom. Ogłoszone zostały konsultacje społeczne, w ramach których mieszkańcy gminy mogą przedstawić własne pomysły.

Siechnice: Władze miasta pytają mieszkańców jak nazwać ronda w Siechnicach. Weź udział w konsultacjach

Ćwierć wieku praw miejskich

W tym roku przypada 25. rocznica nadania praw miejskich Siechnicom. Chcąc uczcić jubileusz, samorządowcy postanowili nadać nazwy czterem rondom znajdującym się w obrębie miasta. Nie będzie to jednak wyłącznie decyzja gminnych włodarzy - do przedstawienia własnych propozycji i pomysłów zostali zaproszeni mieszkańcy. W ramach konsultacji społecznych przygotowane zostały ankiety, które wystarczy prawidłowo wypełnić i dostarczyć do Urzędu Miejskiego nie później niż do 10 marca. Propozycje, które zostaną dostarczone z opóźnieniem nie będą brane pod uwagę.

Ankieta jest dostępna w formie elektronicznej oraz w tradycyjnej formie papierowej. Osoby, które chcą skorzystać z poczty elektronicznej, mogą pobrać ankietę na oficjalnej stronie Urzędu Gminy, a następnie wysłać na adres mailowy [email protected] Dokument można też wydrukować lub pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego, a po uzupełnieniu dostarczyć do kancelarii Urzędu Miejskiego osobiście lub wysłać za pośrednictwem poczty. Adres: Kancelaria Urzędu Miejskiego, ul. Jana Pawła II 12, 55–011 Siechnice

Propozycje dotyczą czterech rond znajdujących się w Siechnicach, są to:

  1. Rondo u zbiegu ulic Stanisława Staszica i Eugeniusza Kwiatkowskiego w Siechnicach;
  2. Rondo u zbiegu ulic Jarzębinowej, Henryka Sienkiewicza, Macieja Rataja, Stanisława Staszica i Ciepłowniczej w Siechnicach;
  3. Rondo u zbiegu ulic Kolejowej i Szkolnej w Siechnicach;
  4. Rondo u zbiegu ulic Fabrycznej, Kolejowej i Stawowej w Siechnicach.

Przedstawiając propozycje nazw miejskich rond, najlepiej kierować się indywidualną wiedzą o małej ojczyźnie, potrzebami mieszkańców oraz osób odwiedzających Siechnice w celach biznesowych i turystycznych. Dobrze dobrane nazwy nie tylko podkreślą charakter miasta i jego historię, ale przede wszystkim będą stanowić ułatwienie komunikacyjne, co w przypadku prężnie rozwijającego się miasta Siechnice jest kwestią bardzo istotną.

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych jako jednej z inicjatyw mających na celu uczczenia jubileuszu 25-lecia nadania Siechnicom praw miejskich został złożony przez burmistrza. Propozycja zyskała aprobatę Rady Miejskiej, która zatwierdziła decyzję uchwałą podczas posiedzenia w dniu 17 lutego 2022 roku.