Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 19-07-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
19.11.2021

Rewitalizacja elektrociepłowni - konkurs na projekty rozstrzygnięty. Hotel, basen, centrum multimedialne

Konkurs na najlepsze propozycje rewitalizacji Elektrociepłowni Czechnica został rozstrzygnięty. Laureaci, studenci Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, przygotowali oryginalne projekty zmian w ponad stuletnim kompleksie, proponując tam m.in. trzygwiazdkowy hotel, zespół basenowy czy centrum wystawienniczo-multimedialne.

Siechnice: Rewitalizacja elektrociepłowni - konkurs na projekty rozstrzygnięty. Hotel, basen, centrum multimedialne

Konkurs to efekt współpracy Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należącego do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE oraz Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Należąca do spółki Elektrociepłownia Czechnica w Siechnicach zakończy swoją działalność w 2024 r. Zastąpi ją nowoczesna jednostka produkcyjna zasilana gazem. Zarząd KOGENERACJI wraz z Burmistrzem Gminy Siechnice dąży do tego, by prawie trzyhektarowy obszar obecnego zakładu został zrewitalizowany i zagospodarowany. Dzięki temu ponad 120-letnia elektrociepłownia zyska nowe życie, służąc mieszkańcom i przyciągając turystów.

W ramach konkursu na prace magisterskie oraz projekty poświęcone rewitalizacji tego historycznego obiektu, studenci mogli przygotować plan zagospodarowania przestrzennego terenu elektrociepłowni, projekt nowego obiektu kubaturowego na dowolnie wybranym fragmencie terenu albo zaproponować adaptację, przebudowę bądź rozbudowę dowolnie wybranych budynków.

Jury konkursowe z 26 prac wybrało dwie, które zostały nagrodzone pierwszym miejscem oraz jedną za miejsce trzecie. Ogłoszono także wyróżnienia.
 

I miejsce ex aequo: Hotel wewnątrz młynowni

Pierwszą nagrodę ex aequo zdobył Jakub Proszak za pracę „CoAll Mill Hotel” przygotowaną pod opieką promotor prof. Małgorzaty Chorowskiej. Doceniono go za wzorową adaptację zabytkowego budynku na nowe funkcje.

Szczególną uwagę jury zwróciło na wyeksponowanie istniejącej struktury poprzez zdystansowanie współczesnej części od ścian zewnętrznych. Rozwiązanie to pozwala na zachowanie tożsamości miejsca i kontakt użytkowników obiektu z historyczną tkanką. Uporządkowany układ funkcjonalny nowej części jest odzwierciedleniem przemysłowego charakteru lokalizacji. Konsekwentnie zaprojektowane detale i elewacje stanowią eleganckie tło dla poprzemysłowej architektury. Podejście zaprezentowane w pracy może stanowić modelowy przykład interwencji w zabytkową zabudowę EC Czechnica – podkreślało jury w uzasadnieniu swojego werdyktu.
 

I miejsce ex aequo: Centrum multimedialne

Pierwszą nagrodę przyznano także Damianowi Garbuli za pracę „Centrum multimedialne”, która powstała jako projekt na zajęciach prowadzonych przez dr inż. arch. Elżbietę Komarzyńską-Świeściak. Jury doceniło autora za konsekwentne rozwiązanie budynku wielofunkcyjnego na planie koła w istniejącej strukturze EC Czechnica.

Student zaprojektował nowy, 30-metrowy budynek, który współgrałby z istniejącą chłodnią kominową – planowaną na centrum wystawiennicze. Chłodnia i okrągłe centrum multimedialne byłyby skomunikowane łącznikiem na szóstym piętrze.

Uwagę sądu konkursowego zwrócił program funkcjonalny budynku, składający się z części edukacyjnej, laboratoriów i restauracji. Jurorom spodobało się też uwolnienie centrum planu poprzez lokalizację trzonów komunikacyjnych w pasie zewnętrznym. Pozwoliło to na lokalizację części wspólnych w tym najbardziej charakterystycznym miejscu budynku. Jednolite i powściągliwe elewacje stanowią tło dla unikalnego otoczenia – podkreślało jury.

Forma nowego obiektu nawiązywałaby do sąsiednich chłodni i wpisywałaby się w industrialny charakter otoczenia – opowiada autor. – Budynek jest wynikową decyzji podjętych na etapie projektowania planistycznego, które wykonaliśmy grupowo. Zarówno forma, jak i funkcja spełniają założenia wynikające z analiz. Kształt projektowanego budynku płynnie odsłaniałby przed odbiorcą scenerię okolicznej zabytkowej zabudowy.
 

III miejsce: Łaźnie publiczne

Trzecią nagrodą wyróżniono Patrycję Janiszewską za pracę "Łaźnie publiczne" – będącą jej dyplomem przygotowanym pod opieką promotora dr. inż. arch. Marka Lambera. Jury nazwało zaproponowane w projekcie rozwiązania "spektakularnymi".

Spodobała im się klarowna propozycja architektoniczna o silnym wyrazie formalnym, nieprzytłaczająca jednak sąsiedniej zabudowy. Docenili atrakcyjny program funkcjonalny budynku – baseny wewnętrzne i zewnętrzne oraz pomysłową adaptację chłodni kominowej jako charakterystycznego elementu założenia. Projekt wyróżnił się sugestywnym przedstawieniem graficznym za pomocą ekstrawaganckich wizualizacji – czytamy w uzasadnieniu werdyktu.

Studentka przygotowała projekt adaptacji i modernizacji znacznej części elektrociepłowni na obiekt związany z wodą i sportem. Zaprojektowała nowy budynek w miejscu dwóch innych przeznaczonych do wyburzenia, adaptację i renowację konstrukcji chłodni kominowej na centrum kulturalne oraz zagospodarowanie terenu wokół kompleksu łaźni. Wyszła także z propozycjami nowych funkcji dla innych istniejących obiektów.

W konkursie wyróżniono także prace Patryka Majewskiego – „Ośrodek wodny”, Darii Pawłosik, Niny Miłosławskiej i Arkadiusza Górowskiego – „DNA – Magazyn energii” oraz Pauliny Barabasz, Patryka Majewskiego, Adama Pawliczka i Beniamina Waleckiego – „Nowa Czechnica”.

Pełny opis projektów i zdjęcia dostępne są na stronie Politechniki Wrocławskiej.
 

Różne projekty, jeden cel: nowe życie Elektrociepłowni Czechnica

Bardzo mile zaskoczyła nas różnorodność tematyczna prac konkursowych – mówi Andrzej Jedut, prezes zarządu KOGENERACJI. – Młodzi architekci podeszli do sprawy bardzo skrupulatnie, mierząc się z ogromnym wyzwaniem. Muszę przyznać, że świetnie sobie poradzili, zaskakując nas często swoim nowatorskim podejściem.

Wszystkie nadesłane prace wskazują na potrzebę zachowania cennych budynków i budowli – podkreśla dr Roman Czajka, prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Architektury PWr. – A także na możliwe sposoby dopełnienia istniejącej struktury o funkcje, które nie tylko pozwolą uratować najcenniejsze obiekty, ale mogą przyczynić się do ożywienia miejsca oraz stać się bardzo wartościowym i atrakcyjnym punktem na planie miasta. Zachowanie reliktów architektury poprzemysłowej, tchnięcie w nie nowego życia, ujawnienie ich potencjału i możliwości ich przekształceń, jest niezwykle ważne, nie tylko w kontekście architektury zrównoważonej, ale również ochrony środowiska naturalnego – dodaje Roman Czajka.

Milan Ušák, burmistrz Siechnic podkreśla – Gmina Siechnice, jako społeczność stoi przed wyzwaniem, jakim jest zachowanie dziedzictwa materialnego i przemysłowego starej Elektrociepłowni „Czechnica”. Dlatego z ogromną satysfakcją przyjąłem zaproponowane przez studentów Politechniki Wrocławskiej pomysły na rewitalizację tego historycznego miejsca. Jestem przekonany, że „nowe życie” starej „Czechnicy” ma szansę stać się wizytówką naszej gminy w skali regionu i całego kraju.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace będzie można obejrzeć na wystawie organizowanej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej do 22 listopada 2021.

Pozostaje mieć nadzieję, że kreatywność młodych architektów w parze z zaangażowaniem władz lokalnych oraz Kogeneracji sprawią, że Elektrociepłownia w Siechnicach zyska nowe życie.

Zobacz też:

Zdjęcia: Politechnika Wrocławska,
Mat. prasowe Kogeneracja,
Mat. prasowe Politechnika Wrocławska

  • Więcej
  • w kategorii inne