Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 17-07-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
przemysł i produkcja

Elektrociepłownia "Czechnica"

Kogeneracja S.A. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich. Elektrociepłownia Czechnica. Usługi energetyczne, przyłączanie do sieci ciepłowniczej, dostawa ciepła sieciowego do domów jedno- i wielorodzinnych, budynków handlowo-usługowych i użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych

Elektrociepłownia "Czechnica"

ul. Fabryczna 22
55-011 Siechnice


Elektrociepłownia „Czechnica” należy do Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., który to jest producentem ciepła i energii elektrycznej.

Obecnie jest to największy wytwórca ciepła sieciowego we Wrocławiu i w Gminie Siechnice, które wykorzystywane jest na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i jako ciepło technologiczne.

Produkcja realizowana jest dzięki urządzeniom wytwórczym:

  • 3 kotły OP-130 (98,5 MWt mocy cieplnej każdy),
  • kocioł fluidalny BFB - 100% biomasy (76,5 MWt mocy cieplnej),
  • 2 turbozespoły (50 MW mocy elektrycznej + 123,5 MWt mocy cieplnej każdy).

Łącznie 100 MW mocy elektrycznej i 247 MWt mocy cieplnej.

  • Aktualności