Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 29-06-2022
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
9.01.2022

GOPS: Nowe świadczenie Dodatek osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach informuje, że od stycznia 2022 roku można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. W Gminie Siechnice wnioski o dodatek osłonowy będzie przyjmować i rozpatrywać Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach z siedzibą w Świętej Katarzynie ul. Żernicka 17.

Siechnice: GOPS: Nowe świadczenie Dodatek osłonowy

W przypadku złożenia wniosku w styczniu, dodatek osłonowy zostanie wypłacony w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Jeżeli natomiast wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lutego do 31 października 2022 r., całość dodatku zostanie wypłacona jednorazowo, po rozpatrzeniu wniosku.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jego dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Ważne!!! ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.,
  • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.: wrzucając wniosek do urny podawczej zlokalizowanej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach na I piętrze w godzinach od poniedziałku do piątku od 7:10 do 15:10,
  • wysłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żernicka 17 55-010 Święta Katarzyna z dopiskiem "dodatek osłonowy".

Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w siedzibie GOPS, na stronie internetowej Ośrodka oraz w sekcji "Do pobrania" z lewej strony artykułu u góry.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku (w przypadku błędnie wypełnionego wniosku konieczna będzie wizyta w ośrodku)

Prosimy o wpisanie we wniosku adresu poczty elektronicznej – na adres ten będzie przesłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 530 114 944 lub 71 311 39 68 wew. 101 lub 103 w godzinach od 7:30 do 15:00.

Rusza infolinia! Od 4 stycznia 2022 r. jest czynna specjalna infolinia dot. dodatku osłonowego. Pod numerem +48 22 369 14 44 dzwoniący otrzymają profesjonalną pomoc w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Kompleksowe informacje na temat wsparcia znajdują się także na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Wypłata dodatku

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Ważne!!! Wypłaty dodatku osłonowego nastąpią po otrzymaniu przez gminę środków z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jednocześnie informujemy, że od roku 2022 nie będzie przyznawany dodatek energetyczny. Wnioski o jego przyznanie złożone po 1 stycznia 2022 r. będą pozostawione bez rozpatrzenia.

informacja GOPS Siechnice