Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 19-07-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
27.08.2019

Co dalej z budową nowej szkoły podstawowej w Siechnicach?

W 2017 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły podstawowej w Siechnicach. Według planów pierwszy dzwonek miał zabrzmieć w murach nowoczesnego, pasywnego budynku we wrześniu 2018 roku. Jednak właśnie wtedy z powodu opóźnień w budowie Gmina Siechnice odstąpiła od umowy z wykonawcą. Od początku 2019 roku z powodu braku ofert lub zbyt dużego kosztu unieważniane są kolejne przetargi na kontynuowanie inwestycji.

Siechnice: Co dalej z budową nowej szkoły podstawowej w Siechnicach?
fot. z lewej budynek szkoły 08.2019, z prawej wiz. Siergiej Studio Architektury

Przetarg i rozpoczęcie budowy

W czerwcu 2017 roku odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły przy ul. Osiedlowej (zdjęcia, video). Rozpoczęcie inwestycji świętowano podczas obchodów XX Dni Siechnic. Budowa nowej szkoły podstawowej to największa kubaturowo inwestycja w historii gminy Siechnice.

Kilka miesięcy wcześniej, w przetargu z dn. 2.02.2017 na budowę szkoły wraz z salą gimnastyczną wystartowało sześć firm. Oferty opiewały na kwoty od 20,2 mln do prawie 23,8 mln zł. Zgodnie z kryteriami przetargu (cena - 60%, doświadczenie - 40%) w dniu 21.02.2017 r. ogłoszono wybór najtańszej oferty, przygotowanej przez firmę “Zakład Usług Budowlanych Robert Łukasik”.

Budowa szkoły (etap A) miała zakończyć się 31 lipca 2018 r. Sala gimnastyczna (etap B) miała być oddana do użytku niecały rok później - 30 czerwca 2019 r.

Wybrany w konkursie projekt autorstwa SIERGIEJ Studio Architektury to nie tylko nietypowe rozwiązania architektoniczne ale też budowa z wykorzystaniem technologii przyjaznych środowisku oraz spełnienie norm budynku pasywnego.

Więcej o budynku, wizualizacje: Tak będzie wyglądała nowa szkoła w Siechnicach [projekt, zdjęcia, video] (14.05.2017 )


Wstrzymanie budowy

Już w ubiegłym roku zwracano uwagę na opóźnienia w realizacji budowy. Obawy o dotrzymanie przez wykonawcę terminu ukończenia prac były podnoszone również podczas posiedzeń Rady Miejskiej.

Obserwując stan zaawansowania prac, planowany termin zakończenia budowy jest wątpliwy. Tempo prac nie zwiększa się. Wykonawca szkoły złożył wniosek o aneks terminowy, będzie on podpisany nie wcześniej niż we wrześniu (2018). Zagrożony jest termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu zaplanowany na koniec października 2018.

Protokół nr LII/18 sesji Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 czerwca 2018 roku

W dniu 12.09.2018 r. Gmina Siechnice odstąpiła od umowy z Wykonawcą robót budowlanych z winy Wykonawcy. Wstrzymana budowa w Siechnicach jest konsekwencją wyboru w przetargu zbyt taniego wykonawcy - przyznał Burmistrz Siechnic Milan Usak podczas sesji Rady Miejskiej, 10.01.2019 r.
 

Szkoła gotowa w 66%, sala gimnastyczna w 21%

Po odstąpieniu od umowy przygotowana została inwentaryzacja budowy wykonana przez firmę Expertnadzory. Według raportu do początku września 2018 roku wykonano około 66% robót przewidzianych w etapie pierwszym (budynek szkoły podstawowej) oraz około 21% pracy w etapie B (budynek sali gimnastycznej).

Budynek Szkoły Podstawowej, sierpień 2019 r.

W przypadku budynku szkoły podstawowej zakończono prace konstrukcyjne i murowe. Częściowo ocieplone zostały ściany budynku oraz dachu. W znacznej części ukończone zostały prace branży sanitarnej i elektrycznej, wykonano też przesadzenia i wycinkę drzew, oraz fundamenty pod budynek gospodarczy. Część związana z budową sali gimnastycznej zakończyła się na wykonaniu fundamentów.

W załączniku do przetargu na kontynuację inwestycji czytamy:

Po odstąpieniu przez Zamawiającego od Umowy z Wykonawcą (12.09.2018 r.), Zamawiający podjął działania mają na celu zabezpieczenie dotychczas wykonanych robót i terenu budowy, tj. wykonano tymczasowe ogrodzenie terenu budowy, podłączono zasilanie terenu budowy, zabezpieczono siatką wykonane już styropiany elewacyjne, wstawiono część okien, a pozostałe otwory okienne oraz drzwiowe zabezpieczono folią, wykonano doszczelnienie stropodachu, po uprzednim przeprowadzeniu przez dach instalacji wentylacyjnych.

Wykonane roboty budowlane oraz materiały znajdujące się na terenie budowy zostały zinwentaryzowane. Część materiałów została odkupiona przez Zamawiającego i będą stanowiły materiał przekazany przez Zamawiającego do wbudowania.

Zamawiający wymaga aby w ofercie przewidzieć konieczność osuszenia budynku, w tym również opracowania programu osuszenia.


Kolejne oferty za drogie

W styczniu 2019 roku Gmina Siechnice ogłosiła przetarg na kontynuację inwestycji. Postępowanie z dn. 8.01.2019 zostało unieważnione z powodu braku ofert. Kolejne dwa przetargi (z dn. 14.02.2019 oraz 29.03.2019) również nie przyniosły rozstrzygnięcia - nie pojawił się żaden wykonawca.

Dalsze postępowania przetargowe ogłaszano jeszcze kilkukrotnie (28.05, 19.06, 29.07.2019 r.). Tym razem pojawili się chętni wykonawcy, jednak ich oferty przewyższały kwotę 15,4 mln, którą Gmina Siechnice planuje wydać.

Przetarg z dn. 28.05.2019: Wpłynęło 5 ofert na kwoty od niespełna 20 mln do ponad 30,5 mln zł
Przetarg z dn. 19.06.2019: Wpłynęły 2 oferty - obydwie na kwoty około 19,5 mln zł
Przetarg z dn. 29.07.2019: Wpłynęła 1 oferta na kwotę 24,5 mln zł

Trudno wyrokować, kiedy uczniowie zasiądą w ławkach nowej szkoły. W powyższych przetargach, gdyby udało się je rozstrzygnąć, czas realizacji wyznaczono na 17 miesięcy od daty podpisania umowy.

W mieście Siechnice funkcjonują dwie szkoły podstawowe - nr 1. im. Mikołaja Kopernika przy ul. Szkolnej 4 oraz nr 2. przy ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6 (dawne gimnazjum).

Źródła:
Biuletyn Informacji Publicznej (przetargi, sprawozdania z sesji RM)
Esesja.pl (sprawozdania z sesji RM)
Siergiej Studio Architektury (wizualizacje)