Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 24-07-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
27.08.2019

Integracja działkowców z mieszkańcami Siechnic z okazji Dnia Działkowca w ROD Tulipan

W dniu 17 sierpnia 2019 r. w ROD Tulipan świętowaliśmy Dzień Działkowca. Dzień ten jest obchodzony po raz drugi w historii naszego ogrodu. W tym roku do wspólnego świętowania zaprosiliśmy mieszkańców Siechnic z rodzinami, którzy licznie przybyli na nasze spotkanie. Był to wielki rodzinny piknik, na którym bawili się działkowcy z dziećmi i wnukami, zacieśniając więzy rodzinne, zawiązywały się nowe znajomości i przyjaźnie z mieszkańcami Siechnic. Chcieliśmy pokazać piękno naszego ogrodu, zachęcić do spacerów z dziećmi, bo ogrody to nasze wspólne dobro, to "zielone płuca" Siechnic.

Siechnice: Integracja działkowców z mieszkańcami Siechnic z okazji Dnia Działkowca w ROD Tulipan

Spotkanie rozpoczęło się Hymnem Działkowców, po którym Prezes Jarosław Waszkiewicz wygłosił przemówienie, w którym przywitał działkowców z rodzinami, mieszkańców Siechnic oraz zaproszonych gości: Pana Burmistrza Siechnic Milana Uszaka, przedstawiciela Okręgowego Zarządu ROD we Wrocławiu, Przewodniczącego Rady Mieszkańców Pana Andrzeja Kozdrowickiego, Przewodniczącego Rady Miasta Pana Romana Kasprowicza.

Pan Burmistrz w swoim przemówieniu podziękował działkowcom za trud i pracę na działkach, docenił również rolę jaka pełni tak duży obszar zieleni jakimi są ogrody w ochronie środowiska, zapewnił, że będzie wspierał działania Zarządu, zaproponował, aby uczcić 100-lecie odzyskania niepodległości Polski posadzeniem 100 drzew na terenie ogrodu. Przedstawiciel Okręgowego Zarządu ROD życzył działkowcom wszelkiej pomyślności oraz podziękował za pracę i trud włożony w utrzymanie działek.

Po krótkich przemówieniach Pan Prezes ROD Tulipan odznaczył najbardziej zasłużonych działkowców Brązową Odznaką Zasłużony Działkowiec: Panią Danutę Zielonka oraz Panów Antoniego Pryta, Tadeusza Kocielę oraz Wiesława Lubczyńskiego.

Dyplomy i nagrody wręczono Paniom Zofii Przystajko i Bronisławie Sawczuk oraz Panu Janowi Olczak.

Pan Prezes ROD Tulipan podziękował Panu Burmistrzowi Siechnic za docenienie istnienia ogrodu, za cenną inicjatywę zadrzewiania i zagospodarowania placu obok Domu Działkowca. Spotkanie miało taką uroczystą oprawę i taki bogaty program dzięki dotacji finansowej od Pana Burmistrza. Spotkanie miało na celu integrację działkowców z mieszkańcami Siechnic i taką rolę spełniło.

Podziękowano również Panu Przewodniczącemu Rady Mieszkańców Andrzejowi Kozdrowickiemu za pomoc w organizacji i przygotowaniu spotkania. To dzięki Jego bezinteresownej pomocy mieliśmy deski do tańca, stoły, ławki i grill. Jego osobisty udział i pomoc bardzo ułatwiła nam prace organizacyjne.

Podziękowania złożono także Ratownikom Medycznym, którzy bezinteresownie czuwali nad naszym bezpieczeństwem i organizowali pokaz pierwszej pomocy, podziękowano również za nagłośnienie i muzykę.

Atrakcje dla dzieci: dmuchana zjeżdżalnia, popcorn, wata cukrowa, malowanie buzi, balony, soki i słodycze sprawiły, ze najmłodsi bawili się znakomicie.

Napoje i kiełbasa z grilla wydawane było wszystkim uczestnikom zabawy nieodpłatnie. W spotkaniu udział wzięło ponad 300 osób w tym około 100 dzieci. Obchody Dnia Działkowca na trwałe wpisują się w tradycje ogrodu.

ROD Tulipan