Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 27-07-2021
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
17.02.2020

Zostań rodziną wspierającą. Projekt GOPS: W rodzinie jest MOC

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach poszukuje rodzin, które gotowe są podjąć się pełnienia roli rodziny wspierającej w ramach realizacji projektu "W rodzinie jest MOC". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Siechnice: Zostań rodziną wspierającą. Projekt GOPS: W rodzinie jest MOC

Projekt "W rodzinie jest MOC" realizowany jest w partnerstwie przez Gminę Siechnice oraz Powiat Wrocławski od stycznia 2019 r. do grudnia 2020 r. Celem projektu jest realizacja usług w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, a także w kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy tej pomocy mogą być bardzo różne, zależnie od potrzeb oraz przebiegu współpracy między rodzinami. Dotyczyć mogą np. wskazówek w zakresie sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

W ramach projektu "W rodzinie jest MOC" dla rodzin wspierających zostanie przeprowadzone szkolenie, które poprowadzą asystent rodziny i trener.

Zainteresowane rodziny proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siechnicach:

  • telefonicznie, pod numerem telefonu (71) 311 39 68 39 wew. 110,
  • mailowo, na adres: [email protected],
  • osobiście, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Żernickiej 17 w Świętej Katarzynie, pokój 110.

Projekt "W rodzinie jest MOC" współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej: 9 Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne.

Wczytuję komentarze...