Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 27-07-2021
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
19.02.2020

Dyżur mediatora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach zaprasza na dyżur mediatora. Jest to kolejny specjalista, który dołączył do Punktu Konsultacyjnego.

Siechnice: Dyżur mediatora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Konsultacje z mediatorem odbędą się w czwartek, 27 lutego 2020 roku w godz. 15:00 - 17:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie, przy ul. Żernickiej 17 w pok. 111. Więcej informacji dostępnych jest w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu (71) 311 39 68.
 

"Nie zastanawiaj się nad problemem, myśl o rozwiązaniu"

Mediacja rodzinna to wsparcie i pomoc rodzinom w konflikcie. To dobrowolna, poufna metoda rozwiązywania sporów między członkami rodziny, którym w procesie dochodzenia do porozumienia towarzyszy bezstronny Mediator. Dzięki mediacji strony mają możliwość wzajemnego wysłuchania się, poprawienia komunikacji, przedstawienia swoich potrzeb, omówienia spornych kwestii i poczynienia konkretnych ustaleń.

Zakres spraw, w jakich prowadzimy mediację rodzinną jest bardzo szeroki. Naszą skuteczność i profesjonalne przygotowanie do prowadzenia mediacji rodzinnej potwierdzają liczne rekomendacje ze strony sądu jak również uczestników mediacji.

Najczęściej przedmiotem mediacji rodzinnej jest:

 • pojednanie małżonków,
 • podjęcie wspólnej decyzji co do ratowania związku lub rozstania,
 • ustalenie warunków rozstania (rozwodu),
 • alimenty,
 • sposób wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie,
 • kontakty z małoletnimi dziećmi,
 • sprawy majątkowe i mieszkaniowe, w tym podział majątku,
 • ustalenie zasad sprawowania wspólnej opieki nad dzieckiem, tj. Planu Wychowawczego czy Planu Opieki Rodzicielskiej,
 • konflikty między rodzeństwem związane z opieką nad rodzicami, podziałem majątku, zniesieniem współwłasności.

Jakie są zalety mediacji rodzinnej?
Mediacja rodzinna umożliwia zwaśnionym stronom:

 • polubowne zakończenie sporu, bez poczucia krzywdy i porażki jednej ze stron,
 • poprawienie komunikacji między członkami rodziny,
 • powstrzymanie eskalacji konfliktu,
 • zachowanie ciągłość kontaktów między rodzicami i dziećmi,
 • poprawienie relacji w przyszłości,
 • obniżenie kosztów rozwodu czy separacji,
 • skrócenie czasu rozwiązania sporu,
 • zrozumienie drugiej strony,
 • zawarcie ugody w spornej kwestii.

Mediator, jako osoba towarzysząca rodzinie w konflikcie, ma szczególną rolę do spełnienia. Mediator ułatwia zwaśnionym stronom komunikację, umożliwia bezpieczne wyrażanie emocji, mówienie o swoich potrzebach i oczekiwaniach, pomaga w odbudowaniu zaufania i zrozumienia, a tym samym poprawieniu relacji w przyszłości.

Uwaga! przed skierowaniem sprawy na drogę sądową należy podjąć próbę polubownego rozwiązania sporu i wykazać ten fakt w pozwie (wniosku). Zrób to przystępując do mediacji.

Wczytuję komentarze...