Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 27-07-2021
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
16.02.2020

Wydatki inwestycyjne w Budżecie Gminy Siechnice na rok 2020

Podczas XIX Sesji Rady Miejskiej w Siechnicach przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową oraz Budżet Gminy na 2020 rok. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku mają wynieść 59,3 mln zł.

Siechnice: Wydatki inwestycyjne w Budżecie Gminy Siechnice na rok 2020

Burmistrz Milan Ušák ocenił przyjęte dokumenty jako "bardzo pro rozwojowe, z niebywałym jak dotąd w historii gminy poziomem wydatków inwestycyjnych, z ogromnym poziomem dofinansowania środkami unijnymi".

Dochody gminy w 2020 roku mają wynieść 179,3 mln zł, a wydatki planowane są na poziomie 219,4 mln zł. Jak czytamy w budżecie "różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt w wysokości 40 106 349,72 zł finansowany z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, spłaty udzielone w 2019 roku pożyczki oraz wolnych środków."

Wśród pozycji inwestycyjnych w budżecie na 2020 rok znajdziemy m.in wydatki na:

 • budowę przystanków multimodalnych w Siechnicach i Św. Katarzynie w ramach projektu "Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice" (12,5 mln zł),
 • budowę obiektu oświatowo - kulturalnego w Kotowicach (2,6 mln zł), modernizacja świetlicy w Iwinach, realizację programu budowy świetlic wiejskich,
 • kontynuację inwestycji budowy Szkoły Podstawowej w Siechnicach,
 • przygotowanie dokumentacji projektowej parkingów Park&Ride przy stacjach kolejowych - Kotowice, Zębice, Żerniki Wrocławskie,
 • realizację Gminnego Programu Rewitalizacji - m.in. Żerniki Wrocławskie, Siechnice,
 • rozbudowę oraz prace remontowe w szkołach w Siechnicach (9 mln zł z dofinansowaniem z UE), Św. Katarzynie (2,2 mln zł), Radwanicach (1,5 mln zł), Żernikach Wrocławskich i Kotowicach,
 • opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Komisariatu Policji (planowana lokalizacja na działce przy ul. Jarzębinowej/Sienkiewicza, sama budowa miałaby być finansowana ma być z budżetu państwa),
 • opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy remizy strażackiej w Siechnicach,
 • utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Radwanicach i Świętej Katarzynie, kontynuacja inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych - tereny sportowo-rekreacyjne w Iwinach i Groblicach.

W budżecie znajdziemy również wydatki na budowę i modernizację infrastruktury drogowej:

 • budowę chodników przy drogach powiatowych - program "Bezpieczna droga" (2,3 mln zł),
 • budowę dróg i ulic w miejscowościach: Iwiny, Radwanice, Siechnice, Żerniki Wrocławskie, Św. Katarzyna, Groblice, Biestrzyków,
 • budowę drogi dojazdowej do nowego przystanku kolejowego w Iwinach,
 • rozwój oświetlenia na drogach gminnych (1,2 mln zł).

Pełną treść uchwały budżetowej znajdziemy w Biuletynie Informacji Publicznej.

XIX Sesja Rady Miejskiej odbyła się 30 stycznia 2020 roku. Za przyjęciem projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Siechnice głosowało 15 radnych, 6 wstrzymało się od głosu. Uchwała Budżetowa zgodna jest z wieloletnią prognozą finansową dla Gminy Siechnice na lata 2020 - 2041.

Na podstawie:
Budżet Gminy Siechnice na 2020 rok,
Biuletyn Informacji Publicznej,
XIX Sesja Rady Miejskiej w Siechnicach

Wczytuję komentarze...