Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 29-06-2022
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
30.11.2021

Transport odpadów przez ul. Zachodnią - komentarz Urzędu Miejskiego

Firmy mające siedzibę przy ul. Zachodniej i Kościuszki walczą o ograniczenie transportu odpadów w tym rejonie. Zanieczyszczenia, unoszący się pył, rozjeżdżone błoto na drogach - tak sytuacja wyglądała w minionych miesiącach. We wrześniu publikowaliśmy skargę wystosowaną przez jednego z przedsiębiorców. Zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego w Siechnicach z prośbą o komentarz. Poniżej prezentujemy stanowisko w tej sprawie.

Siechnice: Transport odpadów przez ul. Zachodnią - komentarz Urzędu Miejskiego

Problem dotyczy firm, które swoją siedzibę mają przy ul. Zachodniej oraz mieszkańców Siechnic i Radwanic, którzy narażeni są na wdychanie pyłu pochodzącego z transportów. O sprawie pisaliśmy więcej w artykule Skarga na transport odpadów przez ul. Zachodnią - tam również zamieściliśmy pismo jednego z przedsiębiorców oraz zdjęcia.

Nasza redakcja zwróciła się do Urzędu Miejskiego z prośbą o odpowiedź i reakcję na przesłaną m.in. do nas skargę.

Jak informuje Urząd, Burmistrz Siechnic przeprowadził postępowania administracyjne w sprawie składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Choć wydane zostały decyzje nakazujące usunięcie odpadów zgromadzonych na terenie działek, strona postępowania złożyła odwołania. W związku z tym, decyzje te nie są prawomocne.

Jednocześnie władze samorządowe prowadzą prace nad projektem zmiany organizacji ruchu na ul. Zachodniej w Siechnicach. Ma zostać tam wprowadzony zakaz poruszania się pojazdów o masie powyżej 3,5t. Ponadto, na ulicy Zachodniej w Siechnicach zamontowane zostały wpusty uliczne, które będą zbierać i odprowadzać wodę opadową z jezdni - czytamy w odpowiedzi.

Poniżej prezentujemy pełne stanowisko Gminy Siechnice w sprawie uciążliwości związanych z transportem odpadów na działki prywatne przy ul. Zachodniej w Siechnicach:

Siechnice, 27.10.2021 r.

dotyczy: stanowiska Gminy Siechnice w sprawie uciążliwości związanych z transportem odpadów na działki prywatne przy ul. Zachodniej w Siechnicach

W nawiązaniu do Pana wiadomości z dnia 30 sierpnia 2021 r. dotyczącą planowanego opublikowania pisma p. [...] z dnia 24.08.2021 r. na Portalu Mieszkańców Siechnic oraz odpowiedzi Burmistrza Siechnic z dnia 02.09.2021 r., przekazuję niniejsze stanowisko Gminy Siechnice w sprawie uciążliwości związanych z transportem odpadów na działki prywatne przy ul. Zachodniej w Siechnicach.

Burmistrz Siechnic przeprowadził postępowania administracyjne w sprawie składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych tj. na terenie działek nr 251/4, 256/1, 702/1 i 702/3 obręb Siechnice.

Przedmiotowe postępowania zostały zakończone wydaniem decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie odpadów. W dniu 30.06.2021 r. Burmistrz Siechnic wydał decyzję nakazującą usunięcie odpadów zgromadzonych na terenie działek nr 702/1 i 702/3 obręb Siechnice, o kodach: 17 05 06 (urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05), 17 05 04 (Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03), 17 01 01 (odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów), 17 01 02 (gruz ceglany), w terminie 365 dni od daty uprawomocnienia się decyzji. Natomiast w dniu 12.07.2021 r. Burmistrz Siechnic wydał decyzję nakazującą usunięcie odpadów zgromadzonych na terenie działek nr 251/4 i 256/1 obręb Siechnice, o kodach: 17 05 06 (urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05), 17 05 04 (Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03), 17 01 01 (odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów), w terminie 365 dni od daty uprawomocnienia się decyzji. Strona postępowania złożyła odwołania od przedmiotowych decyzji Burmistrza Siechnic do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, w związku z czym nie są one prawomocne.

Jednocześnie informuję, iż obecnie trwają prace związane z przygotowaniem projektu zmiany organizacji ruchu na ul. Zachodniej w Siechnicach. Zostanie wprowadzony zakaz poruszania się pojazdów o masie powyżej 3,5t, za wyjątkiem obsługi legalnie działających podmiotów gospodarczych. Ponadto, na ulicy Zachodniej w Siechnicach zamontowane zostały wpusty uliczne, które będą zbierać i odprowadzać wodę opadową z jezdni.

Jacek Gierczak
Kierownik Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej

  • Więcej
  • w kategorii inne