Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 24-06-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
6.09.2023

GOPS: Nabór wniosków do programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"

GOPS w Siechnicach prowadzi nabór wniosków osób chętnych do skorzystania z programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością".

Siechnice: GOPS: Nabór wniosków do programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Adresatami Programu są:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W związku z koniecznością złożenia wniosku o dofinansowanie zapraszamy osoby chętne do skorzystania z tej formy wsparcia lub ich bliskich o zadeklarowanie swojego zainteresowania tą formą wsparcia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach do dnia 12 września 2023 r. 

  • telefonicznie pod numerem telefonu: 71 311 39 68;
  • mailowo pod adresem [email protected]
  • osobiście w siedzibie GOPS przy ul. Żernickiej 17 w Świętej Katarzynie;

Więcej informacji na temat programu można uzyskać na stronie internetowej GOPS w Siechnicach, pod telefonem 71 311 39 68 lub w siedzibie (ul. Żernicka 17, Święta Katarzyna). Godziny pracy GOPS: poniedziałek, wtorek, czwartek 7:10 - 15:10, środa 9:00 - 17:00.