Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 24-06-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
24.09.2023

Warsztaty dotyczące Programu Rewitalizacji Gminy Siechnice na lata 2023-2030

W poniedziałek, 25 września odbędą się konsultacje w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Siechnice na lata 2023-2030. Przeprowadzone zostaną one w formule warsztatów - zaprezentowane zostaną projekty, dobre praktyki, potrzeby w zakresie rewitalizacji.

Siechnice: Warsztaty dotyczące Programu Rewitalizacji Gminy Siechnice na lata 2023-2030

Rewitalizacja to przywrócenie do życia lub nadanie nowych funkcji wybranym, często zapomnianym częściom miasta. Mieszkańcy najlepiej wiedzą co powinno zmienić się w ich otoczeniu - dlatego projekty takie jak Program Rewitalizacji konsultowane są szeroko z lokalną społecznością. Dodatkowo, są to zadania długofalowe - stąd duży nacisk na właściwe, spójne zaprojektowanie koncepcji i zaplanowanie działań.

Spotkanie konsultacyjne w formule warsztatów odbędzie się o godzinie 17:00, 25 września 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, w sali sesyjnej na III piętrze.

Poniżej program warsztatów opublikowany przez Urząd Miejski:

  • Powitanie uczestników, przedstawienie celów programu oraz zakładanych rezultatów I sesji warsztatowej
  • Idea projektów rewitalizacyjnych. Potrzeby rewitalizacyjne w gminie Siechnice w kontekście uwarunkowań lokalnych oraz wyników diagnozy delimitacyjnej.
  • Przedstawienie dobrych praktyk rewitalizacyjnych. Część dyskusyjna pt. "Jakich działań rewitalizacyjnych potrzebuje gmina Siechnice?"
  • Przedstawienie wstępnych projektów przez mieszkańców Gminy Siechnice. Szkolenie z zakresu wypełniania fiszki projektowej.
  • Podsumowanie warsztatów oraz podziękowanie uczestnikom za udział