Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 16-05-2022
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
3.10.2021

Wschodnia Obwodnica Wrocławia: Rusza budowa kolejnego odcinka

W poniedziałek, 4 października 2021 roku rozpocznie się budowa południowego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Pierwszy etap prac budowlanych, czyli fragment obwodnicy między ul. Grota-Roweckiego oraz Żernikami Wrocławskimi (rondo) będzie trwał – zgodnie z założonymi planami – nieco ponad rok. To dobra wiadomość dla kierowców, choć na zakończenie całego południowego odcinka poczekamy jeszcze kilka lat.

Siechnice: Wschodnia Obwodnica Wrocławia: Rusza budowa kolejnego odcinka

Plany realizacji budowy dyskutowane były już od lat. Ich efektem było ogłoszenie w połowie 2018 roku zamiarów rozpoczęcia pierwszego etapu prac. Pierwotnie miał się on rozpocząć w 2019 lub 2020 roku, jednak z powodów formalno-organizacyjnych nie wcielono tych zamierzeń w zakładanym terminie.

Mimo iż do przetargu na wykonanie pierwszego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia zgłosiło się kilka przedsiębiorstw, to postępowanie zostało unieważnione. Powodem okazał się fakt, że wszystkie spośród złożonych ofert znacząco przekroczyły budżet, którym dysponował wówczas urząd marszałkowski (maksymalne środki na wykonanie WOW wynosiły około 21,5 miliona złotych).

W drugiej połowie 2019 roku DSDiK (Dolnośląska Służba Dróg i Kolei) ogłosiła przetarg na stworzenie odcinka drogi wojewódzkiej. W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono ostatecznego wykonawcę, firmę Budimex.

Budowa trasy o długości około 2,5 kilometra w układzie jednojezdniowym pochłonie ponad 30 milionów złotych. Choć pierwotny zakładany termin ukończenia prac, czyli 28 listopada obecnego roku, jest już nieaktualny, to według planów za 14 miesięcy kierowcy będą mogli cieszyć się nowym odcinkiem WOW.

Drugi, finalny etap odcinka południowego WOW od ul. Grota Roweckiego do węzła A4 na Bielanach Wrocławskich o długości 4 km zostanie zaprojektowany oraz wybudowany dopiero za kilka lat. Według doniesień medialnych druga faza projektu inwestycyjnego może zostać zakończona w 2028 roku.

Bardziej obiecujące są prace, które możemy obserwować na północnym odcinku Łany - Długołęka. Tam trwa budowa drogi o długości 10 km - od skrzyżowania z ulicą Strachocińską do drogi krajowej nr 98 między Mirkowem, a Długołęką.

Zobacz też: Co dalej ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia?