Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 13-06-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
14.10.2023

Nowe życie elektrociepłowni. Dofinansowanie dla spółki Siechnice Nowa Energia

Gmina Siechnice jest jednym z beneficjentów drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w ramach którego otrzyma środki m.in. na zagospodarowanie historycznych budynków zamykanej elektrociepłowni w Siechnicach. Wsparcie wynoszące prawie 400 tys. zł. pomoże wdrożyć prace, mające dać nowe życie obiektowi.

Siechnice: Nowe życie elektrociepłowni. Dofinansowanie dla spółki Siechnice Nowa Energia
fot. Mat. prasowe Kogeneracja / Joanna Stoga

Elektrociepłownia Czechnica w Siechnicach, będąca częścią Grupy PGE, zaprojektowana na początku XX wieku, zakończy swoją działalność w 2024 roku. Zostanie zastąpiona nowoczesną jednostką produkcyjną, co przyczyni się do znacznego zmniejszenia emisji CO2 o ponad 600 tysięcy ton rocznie oraz do oszczędności energii pierwotnej wynoszących blisko 600 tysięcy MWh rocznie. Nowa jednostka będzie również miała większą moc cieplną - 315 MWt (o 68 Mwt więcej), oraz moc elektryczną, 179 MWe (o 79 MWe więcej niż dotychczas).

Zobacz też: Rewitalizacja elektrociepłowni - konkurs na projekty rozstrzygnięty. Hotel, basen, centrum multimedialne

W sierpniu br. odbyło się uroczyste podpisanie umowy na stworzenie spółki Siechnice Nowa Energia, której celem jest rewitalizacja i nadanie kompleksowi przemysłowemu EC Czechnica nowych funkcji po zaprzestaniu produkcji. Spółka ta to przykład innowacyjnego podejścia do zagospodarowania terenów poprzemysłowych w Polsce, tworzonego przez KOGENERACJĘ oraz Gminę Siechnice.

Spółka zdecydowała się wystąpić o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, które ma pomóc w przeprowadzeniu ekspertyz, badań i dokumentacji niezbędnej do przyszłych prac rewitalizacyjnych. Wniosek ten, zaakceptowany przez Gminę Siechnice, otrzymał rekomendację do przyznania dofinansowania od zespołu powołanego przez Prezesa Rady Ministrów, co zaowocowało przyznaniem spółce kwoty 390 000 złotych na ten cel.

Przyznanie tej dotacji pomoże obniżyć koszty związane z przyszłymi pracami konserwatorskimi, technicznymi i architektonicznymi, a także przeciwdziałać degradacji cennego kompleksu zabytkowego. Spółka ma nadzieję przywrócić życie tej infrastrukturze, która ma ponad dwustoletnią historię, i wykorzystać ją do celów społecznych, naukowych, kulturalnych oraz gospodarczych po zakończeniu eksploatacji.

Prezes zarządu Siechnice Nowa Energia, Bartosz Kawa, podkreśla, że to dofinansowanie ma istotne znaczenie dla projektu i pomaga zabezpieczyć cenny zabytkowy kompleks przemysłowy.

Dotacja ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przyczyni się również do tego, by zapobiec degradacji cennego zabytkowego kompleksu przemysłowego. Wierzymy, że ponad studwudziestoletnia infrastruktura zyska drugie życie i będzie służyć mieszkańcom, dając impuls do gospodarczego, społecznego i kulturowego rozwoju tego miejsca
– mówi Bartosz Kawa, Prezes zarządu Siechnice Nowa Energia.

Prezes PGE Energia Ciepła, Maciej Jankiewicz, wyraził nadzieję na szybki rozwój projektu z korzyścią dla mieszkańców aglomeracji wrocławskiej.

Decyzja  o przyznaniu dofinansowania jest dla nas niezmiernie ważna. Siechnicka elektrociepłownia ma bogatą historię - rolą PGE jest tutaj dopisać ciąg dalszy, po tym, gdy  produkcja ciepła i energii elektrycznej zostanie przeniesiona do nowej jednostki wytwórczej. Wierzę, że przy tak dużym zaangażowaniu wszystkich partnerów będziemy szybko rozwijać ten projekt z korzyścią dla mieszkańców aglomeracji wrocławskiej
– Maciej Jankiewicz, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Wiceprezes Siechnice Nowa Energia, Grzegorz Salwa, podkreślił, że choć dotacja jest stosunkowo niewielka, jest to ważny krok ku pozyskaniu większych środków z innych programów krajowych i unijnych.

Jako pracownik samorządowy od lat zajmuję się pozyskiwaniem środków zewnętrznych – stąd z dużą satysfakcją przyjąłem decyzję Pana Premiera o przyznaniu dofinansowania na rzecz prac związanych z rewitalizacją terenów EC Czechnica. To ważny sygnał wskazujący na pozytywną ocenę  przez rząd współpracy pomiędzy Gminą Siechnice, KOGENERCJĄ S.A. i całą Grupą PGE S.A. Pomimo iż przyznana dotacja jest kwotą stosunkowo niewielką, rozpoczyna ona budowę „dotacyjnego CV” tego projektu i ufam, że otwiera drogę do pozyskania znacznie większych środków pochodzących z krajowych oraz unijnych programów dotacyjnych.
– Grzegorz Salwa, wiceprezes Siechnice Nowa Energia


Studenci Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, przygotowali oryginalne projekty zmian w ponad stuletnim kompleksie, proponując tam m.in. trzygwiazdkowy hotel, zespół basenowy czy centrum wystawienniczo-multimedialne. Prace: Jakub Proszak / Damian Garbula / Patrycja Janiszewska