Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 03-03-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
9.02.2024

Nowa elektrociepłownia połączona z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym

Elektrociepłownia gazowa, która powstaje w Siechnicach została połączona z siecią dystrybucji energii. To kolejny krok w realizacji inwestycji - nowa elektrociepłownia ma rozpocząć działalność w 2024 roku.

Siechnice: Nowa elektrociepłownia połączona z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym
fot. mat. prasowe

Włączenie do sieci elektrociepłowni EC Czechnica-2 jest kluczowym momentem dla projektu, umożliwiając kontynuację prac przy pomocy nowo podłączonego zasilania elektrycznego o napięciu 110 kV. Te linie będą służyć zarówno do pokrycia potrzeb zakładu, jak i do dostarczania wyprodukowanej energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

W ramach tej inwestycji zbudowano dwie rozdzielnie elektryczne typu GIS (ang. Gas Insulated Switchgear) o napięciu 110 kV, które zapewniają połączenie z dystrybutorem energii elektrycznej TAURON oraz z nową elektrociepłownią. Rozdzielnia TAURON zasila drugą, należącą do KOGENERACJI, która będzie podłączona do generatorów turbin gazowych, generatora turbiny parowej oraz transformatora.

Za nami istotne postępy prac inwestycyjnych na placu budowy w Siechnicach. Do tej pory przekazaliśmy już do eksploatacji kotły szczytowo-rezerwowe – wyjaśnia Dominik Wadecki, prezes zarządu KOGENERACJI.

Podanie pierwszego napięcia do zakładu ma nie tylko wymiar symboliczny. Dzięki temu, że nowa elektrociepłownia jest już włączona do systemu elektroenergetycznego, może ona z jednej strony korzystać z energii pobieranej bezpośrednio z systemu na potrzeby finalizowanych prac inwestycyjnych, z drugiej strony jest to ważny element prac, który w niedalekiej przyszłości umożliwi wyprowadzenie wyprodukowanej energii elektrycznej do krajowego systemu – dodaje Dominik Wadecki.

Nowa elektrociepłownia o niskiej emisji, składająca się z bloku gazowo-parowego, czterech kotłów i akumulatora ciepła, ma rozpocząć działalność w 2024 roku. Użycie gazu ziemnego pozwoli na redukcję emisji CO2 o 622 tysiące ton rocznie, co stanowi spadek o 61% względem zamykanego, węglowego obiektu. Zapewni to także oszczędności energii pierwotnej na poziomie 600 tysięcy MWh rocznie. Moc cieplna osiągnie 315 MWt, a elektryczna 179 MWe, co jest znacznym wzrostem w porównaniu do obecnych możliwości. Zakład, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, przyczyni się do poprawy jakości powietrza, bezpieczeństwa dostaw energii i efektywności.

Inwestycję realizuje Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE.

Na podstawie mat. prasowy Kogeneracja