Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 17-08-2022
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
23.07.2020

Kotły, piece, fotowoltaika - powiat dopłaci do inwestycji proekologicznych. Jak uzyskać dofinansowanie?

Powiat Wrocławski dotuje inwestycje proekologiczne. Wnioski w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrocławskiego” można składać od 24 lipca 2020 r. Beneficjenci mogą liczyć na zwrot do 50% kosztów zakupu i montażu kotła, pieca bądź paneli fotowoltaicznych, jednak nie więcej niż 3 000 złotych. Ogranicz szkodliwą emisję do atmosfery i sprawdź warunki przyznawania dofinansowania.

Siechnice: Kotły, piece, fotowoltaika - powiat dopłaci do inwestycji proekologicznych. Jak uzyskać dofinansowanie?
fot. Dofinansowania mają zachęcić do dbania o ekologię

Każdy, kto chce skorzystać z dotacji na wymianę kotła, pieca bądź zainstalować panele fotowoltaiczne, powinien złożyć uzupełniony wniosek do Zarządu Powiatu Wrocławskiego – Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Aby koszty inwestycji i zakupu materiałów zostały ujęte w umowie o dofinansowanie, nie można rozpocząć prac przed jej podpisaniem. Po wymianie źródeł energii należy poinformować o tym fakcie Urząd (drogą mailową bądź przez e-PUAP). Delegowany pracownik dokona kontroli, a następnie zweryfikuje dokumenty rozliczeniowe (faktury i protokoły końcowe odbioru robót). Dopiero wówczas zostaną wypłacone środki.

Wnioski można składać już od 24 lipca 2020 r. Rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania puli środków finansowych na dany rok budżetowy, o czym Starostwo Powiatowe będzie na bieżąco informować na swojej stronie internetowej. Warto więc złożyć wymagane dokumenty, jak najszybciej, by skorzystać ze środków.

Rozliczenie dofinansowania przyznanego w roku 2020 musi nastąpić do 15 grudnia. W kolejnych latach termin ten zostanie skrócony do 30 listopada bieżącego roku.

Ze środków „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrocławskiego” mogą skorzystać: właściciele oraz współwłaściciele budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych w powiecie wrocławskim. Okres trwałości, a więc czas, przez który musi funkcjonować zainstalowane źródło energii, wynosi 3 lata. Jeśli podczas kontroli beneficjent nie spełni tego warunku, wówczas będzie musiał zwrócić całą wypłaconą kwotę.

Pełną treść regulaminu, wzór wniosku o dofinansowanie oraz aktualności na temat Programu można znaleźć na stronie internetowej Starostwa Powiatowego. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska pod numerem telefonu: 71 72 21 847 lub 71 72 21 848.

Zobacz również: Gmina Siechnice: Dotacje na zbieranie deszczówki. Zyskaj do 1 000 zł