Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 16-05-2022
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
17.11.2021

Kolejne światła na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia?

Rada Gminy Czernica wystosowała apel w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Wschodniej Obwodnicy Wrocławia z drogą powiatową 1934D na wysokości miejscowości Blizanowice. Do współpracy przy tym przedsięwzięciu zaproszeni zostali samorządowcy z okolicznych gmin, powiatu i województwa dolnośląskiego.

Siechnice: Kolejne światła na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia?

Wcześniej podobne rozwiązanie zastosowano na skrzyżowaniu Wschodniej Obwodnicy Wrocławia z drogą powiatową między Świętą Katarzyną a Zacharzycami. Tam pomimo pomysłów realizacji ronda skończyło się na budowie sygnalizacji świetlnej.

Poniżej zamieszczamy pełną treść apelu wystosowanego przez Radę Gminy Czernica do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Rady Powiatu Wrocławskiego i Rady Miejskiej w Siechnicach dot. podjęcia wspólnego przedsięwzięcia: Budowa sygnalizacji świetlnej u zbiegu drogi wojewódzkiej nr 372 z drogą powiatową 1934D:

Szanowni Państwo,

Rada Gminy Czernica zwraca się z inicjatywą realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej u zbiegu drogi wojewódzkiej nr 372 z drogą powiatową 1934D (zjazd na wysokości m. Blizanowice).

Jest to miejsce, gdzie w przeważającej części dnia występuje więcej niż wzmożony ruch drogowy. Dziennie drogą tą przejeżdża około 10 000 pojazdów, a korek wyjazdowy od m. Blizanowice/Trestno ma niejednokrotnie 400 — 500 m długości. Dochodzi tam do wielu kolizji oraz wypadków, w tym ze skutkiem śmiertelnym.

Dodatkowo, w miejscu tym znajduje się przejście dla pieszych — wyjątkowo niebezpieczne, zważywszy na Ilość i prędkość poruszających się tam pojazdów, gdzie również odnotowano śmiertelne zdarzenie.

Wspomniana sygnalizacja zwiększyłaby nie tylko bezpieczeństwo pieszych, ale znacząco przyczyniłaby się do poprawy komfortu włączania się do ruchu z drogi podporządkowanej w tym miejscu i to we wszystkich kierunkach, a tym samym sygnalizacja świetlna udrożniłaby to problematyczne skrzyżowanie.

Należy zauważyć, że do Wrocławia i z powrotem drogą przez Blizanowice dojeżdżają mieszkańcy gmin: Czernica, Siechnice, Jelcz-Laskowice i wielu innych miejscowości z tej części powiatu i województwa. Dlatego też realizacja przedmiotowego zadania wydaje się z wielu względów bardzo potrzebna przy włączeniu się w realizację tej inicjatywy na poziomie samorządów z każdego szczebla.

Zaproponowane rozwiązanie techniczne z powodzeniem zastosowano już na odcinku "siechnickim" drogi wojewódzkiej nr 372, gdzie sygnalizacja świetlna po pierwsze spowolniła ruch drogowy, po drugie pozwoliła na bezpieczne i bezkolizyjne włączenie się ruchu kołowego z dróg podporządkowanych w drogę wojewódzką nr 372, a po trzecie, a co należałoby by uznać za najważniejsze w podejmowanym działaniu - podniosła znacząco bezpieczeństwo pieszych.

Dla przypomnienia należy dodać, że taka współpraca między samorządami różnego szczebla zapoczątkowana w roku 2015 gdzie m.in. Gmina Czernica, Gmina Siechnice, Powiat Wrocławski i gminy ościenne, przystąpiły do realizacji zadania "poprawa dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę drogi gminnej Trestno — Blizanowice", stała się przyczynkiem do remontu tej drogi.

Przewodniczący Rady Gminy Czernica
Leszek Kusiak

Pierwszy odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, Siechnice - Łany został otwarty w 2013 roku, kolejny - Siechnice - Żerniki Wrocławskie pod koniec 2014 roku. Od tamtego czasu kierowcy oczekują na realizację pozostałych fragmentów, które zamkną inwestycję - trasy do Bielan Wrocławskich i Długołęki.

Zobacz też: