Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 16-05-2022
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online

Trasa kolejowa do CPK przez teren Gminy Siechnice? Spotkania konsultacyjne

CPK, czyli Centralny Port Komunikacyjny to węzeł przesiadkowy, którego budowa planowana jest między Warszawą i Łodzią. Zintegrować ma on transport lotniczy, kolejowy i drogowy. A pasażerowie z największych polskich miast mają do niego dojechać w czasie krótszym niż 2,5 godziny. Planowana inwestycja CPK to nie tylko budowa portu lotniczego, ale również rozwój infrastruktury - m.in. rozbudowa sieci kolejowej na terenie całego kraju. Jeden z ciągów komunikacyjnych ma przebiegać przez teren gminy. Władze miasta organizują spotkania konsultacyjne Mieszkańców z firmą opracowującą przebieg linii kolejowej dużych prędkości w ramach budowy CPK.

Siechnice: Trasa kolejowa do CPK przez teren Gminy Siechnice? Spotkania konsultacyjne

Aktualizacja (02.12.2021):

---

Spotkania konsultacyjne odbędą się w czwartek, 2 grudnia 2021 roku w Sali Sesyjnej (III piętro) Urzędu Miejskiego w Siechnicach, przy ul. Jana Pawła II 12. W związku z dużym zainteresowaniem Mieszkańców spotkania będą dwa - o godz. 15:30 oraz o godz. 18:30.

Według zapowiedzi Urzędu podczas spotkań będzie możliwość:

  • poznania możliwych wariantów przebiegu planowanej linii kolejowej dużych prędkości, które znajdować się mają na terenie Gminy Siechnice,
  • zadanie pytań przedstawicielom CPK,
  • wyrażenia własnego zdania.

W konsultacjach w związku z restrykcjami związanymi z pandemią koronawirusa będzie można wziąć udział również zdalnie.

Na poniższych materiałach informacyjnych CPK przedstawiamy planowany przebieg linii kolejowych dużych prędkości w obrębie gminy.

Stanowisko Urzędu Miejskiego w Siechnicach opublikowane w oficjalnym serwisie Urzędu Miasta:

W opinii władz Gminy Siechnice realizacja linii kolejowej dużych prędkości na naszym terenie w wariantach uwzględnionych w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym CPK wiązać się będzie z dokonaniem nieodwracalnych szkodliwych zmian w środowisku naturalnym m.in. przez wycinkę drzew, niszczenie cennych siedlisk fauny i flory, a tym samym stanowić będzie niedopuszczalną ingerencję w tereny NATURA 2000.


Zobacz też: