Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 18-07-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
26.10.2023

Jesienne porządki? Ostatni dzwonek aby zamówić Taksówkę Odpadową

Właściciele posesji i mieszkań przed nastaniem zimy porządkują domy, komórki oraz przydomowe ogródki. Czas jesieni sprzyja tym pracom. Stare meble, zepsute urządzenia elektryczne, gruz bądź materiały budowlane pozostałe po remontach - okazją do pozbycia się tych śmieci jest bezpłatna Taksówka Odpadowa. Mieszkańcy gminy Siechnice mogą zamówić bezpłatny odbiór odpadów z terenu posesji.

Siechnice: Jesienne porządki? Ostatni dzwonek aby zamówić Taksówkę Odpadową

Zasady funkcjonowania Taksówki Odpadowej

Taksówka Odpadowa zastąpiła zbiórkę objazdową. Wystawiane na ulicy sterty wielkogabarytowych śmieci i oczekiwanie na ich wywóz miało wiele wad. Przyjazna forma zabierania wszelkich zużytych sprzętów i śmieci powstała z myślą o szybszym ich odbiorze i dostosowaniu się do potrzeb lokalnej społeczności.

Forma zgłoszenia może odbywać się drogą elektroniczną pod adresem mailowym: [email protected] lub telefonicznie pod nr: 723-220-120. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt) w godzinach: 9:00 – 15:00.

Warunkiem realizacji odbioru jest potwierdzenie wnoszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Przy zamawianiu należy podać numer ID, który jest przyporządkowany do danej nieruchomości. Odbiór zamówić mogą właściciele posesji (w zabudowie jednorodzinnej) lub zarządcy(w zabudowie wielorodzinnej) na prośbę mieszkańców.

Taksówka Odpadowa przysługuje opłacającym składki mieszkańcom dwukrotnie w ciągu roku (w zabudowie jednorodzinnej) lub czterokrotnie - w zabudowie wielolokalowej.

Co ważne, taksówka funkcjonuje od początku lutego do końca listopada. W okresie od 1 grudnia do 31 stycznia nie są przyjmowane zgłoszenia.
 

Taksówka Odpadowa - jakie odpady można przekazać?

W ramach usługi można pozbyć się odpadów wielkogabarytowych ;takich jak meble, rowery, duże zabawki, a także odpadów związanych z pracami remontowymi i budowlanymi np. takich jak gruz, płyty gipsowe, farby, zużyte opony, oraz urządzeń elektrycznych, w tym sprzętu RTV, AGD i komputerów.

W ramach Taksówki Objazdowej można wyrzucić odpady wielkogabarytowe (meble, rowery, duże zabawki), odpady poremontowe i budowlane (gruz, płyty gipsowe, farby), zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV, AGD, komputery).

Odpady wielkogabarytowe to przede wszystkim meble, rowery, zabawki, materace, wanny, drzwi, okna. Jak zastrzega Związek, waga jednostkowa odpadu nie może przekraczać 50 kg.

Odpady poremontowe i budowlane to niewielkie ilości śmieci powstałych podczas drobnych prac remontowych - gruz ceglany, materiały izolacyjne, płyty gipsowe, cement, farby, lakiery. Takich odpadów nie należy wystawiać w kartonach tylko w wytrzymałych workach.

W ramach Taksówki możemy pozbyć się również zużytych opon z samochodów, motorów, i innych. Związek zaznacza, że może odmówić przyjęcia opon jeśli będą wątpliwości, czy podchodzą z terenu wyłącznie obsługiwanej nieruchomości.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to przede wszystkim sprzęt RTV i AGD (telewizory, radia, telefony, monitory, lodówki, zamrażarki pralki, itp), komputery, urządzenia biurowe, narzędzia (np. wiertarki, kosiarki).

Czego NIE można wyrzucać w ramach Taksówki Objazdowej? W ramach Taksówki Objazdowej nie są odbierane m.in. eternit, azbest, leki, opakowania po lekach, termometry rtęciowe, chemikalia, baterie, papier i kartony, odpady zielone, odpady komunalne, odzież i pościel, części samochodowe, odpady niebezpieczne, opakowania, palety, odpady medyczne. Nie są przyjmowane również odpady pochodzące z działalności gospodarczej.

  • Więcej
  • w kategorii inne