Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 17-07-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
23.11.2023

Zimowe wypadki: Jak walczyć o odszkodowanie?

Zbliżający się sezon zimowy niesie ze sobą nie tylko radość z opadów śniegu, ale także potencjalne zagrożenia. W przypadku wypadków związanych z warunkami zimowymi, często nie jesteśmy pewni, jakie kroki podjąć, aby uzyskać tzw. "zimowe" odszkodowania. Warto wiedzieć, że możliwość rekompensaty ma solidne prawne podstawy.

Siechnice: Zimowe wypadki: Jak walczyć o odszkodowanie?

Na mocy art. 415 Kodeksu Cywilnego stwierdza się, że "kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia". Ponadto, regulacje zawarte w ustawach o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, o drogach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami stanowią kolejne podstawy prawne umożliwiające domaganie się odszkodowań zimowych.

Kto może składać wnioski?

Odszkodowanie mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, na przykład piesi po wypadku na nieodśnieżonym chodniku, jak i osoby prawne, np. w przypadku zniszczonego samochodu należącego do firmy. Ponadto, pośrednio poszkodowani, np. rodzic dziecka, które doznało uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku na oblodzonym chodniku, również mają prawo do dochodzenia odszkodowań.

Jak złożyć skuteczne roszczenie?

Aby złożyć skuteczne roszczenie, poszkodowany musi udowodnić, że do wypadku doszło z powodu winy konkretnego podmiotu odpowiedzialnego za obszar, na którym zdarzenie miało miejsce. To może obejmować właścicieli posesji, nieruchomości czy zarządców dróg. W przypadku, gdy utrzymaniem terenu zimowego zajmuje się podwykonawca, to to właśnie do niego powinno być skierowane roszczenie.

Wymagane dowody i uzasadnienie roszczeń

W tego typu sprawach kluczowe jest udowodnienie winy odpowiedzialnego za utrzymanie terenu podczas zimy oraz wykazanie, że zaniechanie to było bezpośrednią przyczyną wypadku. Przykładowo, jeśli w wyniku intensywnych opadów śniegu dozorca nie był w stanie natychmiast odśnieżyć terenu, a wypadkowi ulegliśmy kilka godzin później, może to uniemożliwić uzyskanie odszkodowania. Natomiast jeśli upłynął odpowiedni czas, a teren nadal pozostaje niebezpieczny, to istnieje solidna podstawa do dochodzenia rekompensaty.

Co robić po wypadku: Kluczowe kroki w dochodzeniu odszkodowania

Jeżeli chcemy uzyskać odszkodowanie, musimy podjąć trzy kroki zaraz po zdarzeniu:

  1. Zrób zdjęcia miejsca wypadku: Zachowanie dowodów w postaci fotografii jest kluczowe. Zdjęcia miejsc wypadku mogą posłużyć jako istotny materiał dowodowy potwierdzający warunki panujące w chwili zdarzenia.

  2. Zbierz dane świadków: Jeśli byli świadkowie zdarzenia, staraj się zebrać ich dane kontaktowe. Świadectwo osób trzecich może stanowić ważny element w potwierdzeniu przebiegu wypadku i winy odpowiedzialnego podmiotu.

  3. Zawiadom Policję lub Straż Miejską: W niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy chodzi o poważniejsze wypadki, ważne jest poinformowanie odpowiednich służb. Raport policyjny lub straży miejskiej może być używany jako dokumentacja i potwierdzenie zdarzenia.

Pamiętajmy, że zgodnie z prawem, osoby poszkodowane w wyniku zaniedbań związanych z warunkami zimowymi mają prawo do rekompensaty, o ile potrafią skutecznie udowodnić winę odpowiedzialnego za utrzymanie danego obszaru.

Zobacz też: Szkoda całkowita a częściowa. Kiedy ubezpieczyciel podejmuje decyzję i jakie są konsekwencje dla poszkodowanego?

  • Więcej
  • w kategorii inne