Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 14-04-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
instytucje publiczne

Związek Międzygminny Ślęza – Oława

Związek Międzygminny Ślęza – Oława

ul. Żernicka 17
55-010 Święta Katarzyna


Utworzony 27 października 2004 roku ma zgodnie z zasadami ekologii i ekonomii gospodarować (w tym organizować i nadzorować wywóz) odpadami komunalnymi pochodzącymi z wszystkich miejscowości położonych na terenie gmin, które wchodzą w skład Związku. Od 1 lipca 2013 roku są to: Borów, Ciepłowody, Czernica, Domaniów, Miasto Oława, Przeworno, Siechnice i Żórawina. Miejscem zagospodarowania i składowania odpadów (zmieszanych komunalnych, zielonych oraz pozostałości z ich sortowania) jest Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w miejscowości Gać (Gać 90, 55-200 Oława, http://zgo.org.pl).

Podstawowe cele ZMSO:

  • zapewnienie wszystkim mieszkańcom gmin członkowskich Związku, objętych wspólnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, zorganizowanej zbiórki odpadów komunalnych,
  • podniesienie skuteczności selektywnej zbiorki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiorki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
  • rozwój selektywnej zbiorki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,
  • podnoszenie świadomości społecznej obywateli.
  • Aktualności