Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 24-06-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
28.01.2024

Dofinansowanie inwestycji w retencję - szansa dla Powiatu Wrocławskiego

Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłosił nabór wniosków o dotacje celowe na rok 2024, mające na celu wspieranie inwestycji związanych z małą retencją. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na rosnące potrzeby adaptacji do zmian klimatu oraz ochrony środowiska w regionie.

Siechnice: Dofinansowanie inwestycji w retencję - szansa dla Powiatu Wrocławskiego

Do kogo skierowane są dotacje?

Dotacje przeznaczone są dla podmiotów, które planują realizację inwestycji w zakresie ochrony środowiska. W szczególności chodzi o projekty, które umożliwią zatrzymywanie wody opadowej na nieruchomościach, redukując tym samym jej odprowadzanie poza teren posesji.

Na co przyznawane są dotacje?

Finansowanie obejmuje zakup i montaż różnorodnych instalacji służących małej retencji. Do wspieranych rozwiązań należą m.in. zbiorniki retencyjne (naziemne, podziemne, otwarte, zamknięte), skrzynki rozsączające, studnie chłonne oraz systemy do gromadzenia i wykorzystania wody opadowej.

Zasady udzielania dotacji

Dotacje są przyznawane na zasadach określonych w Uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego z 2021 roku. Kluczowe jest, aby wnioskowane projekty odpowiadały celom ochrony środowiska i efektywnego zarządzania wodą. Wnioski rozpatrywane są według kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania zabezpieczonych środków budżetowych.

Wnioski o dotację można składać od 30 stycznia 2024 roku, według wzoru dostępnego w Zarządzie Powiatu. Warto pamiętać, że dotacje nie obejmują kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy, a termin realizacji inwestycji ustalony jest na 30 października 2024 roku.

Potrzebujesz więcej informacji?

Dodatkowe informacje oraz szczegóły dotyczące procesu aplikacyjnego można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław). Na stronie internetowej starostwa znajdziemy regulaminy, wniosek i załączniki.

Osoby do kontaktu to Marta Szemberg (tel. stacjonarny: 71 72 21 849, tel. komórkowy: 797 096 324) oraz Grażyna Wacińska (tel. stacjonarny: 71 72 21 848, tel. komórkowy: 797 096 324). Eksperci są gotowi udzielić wszelkich potrzebnych informacji oraz pomocy w przygotowaniu i złożeniu wniosku.

Inwestycje w retencję są kluczowym elementem strategii adaptacyjnych do zmian klimatycznych. Dzięki tym działaniom Powiat Wrocławski stawia na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska, jednocześnie oferując mieszkańcom i przedsiębiorcom realne wsparcie w realizacji ekologicznych projektów.