Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 24-06-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
29.01.2024

Planujesz wymianę pieca? Powiat Wrocławski oferuje dotacje. Sprawdź zasady

Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych na inwestycje związane z wymianą pieca w celu poprawy stanu środowiska. Program ten ma na celu zmniejszenie emisji gazów i pyłów, efektywniejsze wykorzystanie zasobów środowiska oraz promocję stosowania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców powiatu.

Siechnice: Planujesz wymianę pieca? Powiat Wrocławski oferuje dotacje. Sprawdź zasady

Zasady i kryteria przyznawania dotacji

Głównym celem dotacji jest wsparcie inwestycji w nowe, ekologiczne źródła ciepła. Do dofinansowanych rozwiązań należą m.in. kotły gazowe, kotły na olej opałowy, piece elektryczne, pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne.

Wnioski o udzielenie dotacji można składać od 30 stycznia 2024 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław. Formularze wniosków należy wypełnić zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego Nr 8/2024 z dnia 18 stycznia 2024 roku.

Warunki przyznawania dotacji:

  • Wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszenia, do wyczerpania środków zabezpieczonych w budżecie.
  • Dotacja przysługuje wyłącznie na budynki mieszkalne oddane do użytkowania.
  • Nie obejmuje kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy.
  • Ostateczny termin realizacji inwestycji to 15 listopada 2024 roku.

Gdzie uzyskać więcej informacji?

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Osoby do kontaktu to Marta Szemberg (tel. 71 72 21 849, kom. 797 096 324) oraz Grażyna Wacińska (tel. 71 72 21 848, kom. 797 096 324). Szczegółowy regulamin, dokumenty oraz wnioski znajdują się na stronie internetowej powiatu wrocławskiego.

Ta inicjatywa stanowi ważny krok w kierunku poprawy jakości powietrza i środowiska w Powiecie Wrocławskim, a także daje mieszkańcom szansę na modernizację systemów grzewczych w ich domach.

Smog - znaczący problem

Jednym z kluczowych zagadnień, na które odpowiada program dotacji na wymianę pieca, jest problem smogu. Ogrzewanie domów, szczególnie przy użyciu przestarzałych źródeł ciepła, stanowi jedną z głównych przyczyn powstawania smogu, niebezpiecznego zanieczyszczenia powietrza zawierającego szkodliwe dla zdrowia substancje. Smog jest szczególnie uciążliwy w okresach jesienno-zimowych, kiedy to zwiększone zapotrzebowanie na ogrzewanie przyczynia się do wzrostu emisji szkodliwych gazów i pyłów.

Zobacz też: Smog w Siechnicach - czujniki smogu na żywo