Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 28-09-2020
Termy Jakuba w Oławie
19.06.2019

Bezpłatne szkolenia komputerowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice na bezpłatne szkolenia komputerowe ECDL Profile. Przygotowanie obejmuje m.in. podstawy pracy w sieci, bezpieczeństwo, przetwarzanie tekstów i arkuszy kalkulacyjnych.

Siechnice: Bezpłatne szkolenia komputerowe

Zakres programowy szkolenia - kurs obejmuje 6 modułów i przygotowuje do zdania egzaminu ECDL Profile DIGCOMP:

  • Moduł B1. Podstawy pracy z komputerem
  • Moduł B2. Podstawy pracy w sieci
  • Moduł B3. Przetwarzanie tekstów
  • Moduł B4. Arkusze kalkulacyjne
  • Moduł. S3 IT Security (Bezpieczeństwo)
  • Moduł. S9 Rozwiązywanie problemów

Łączna liczba godzin kursu to 152 godziny lekcyjne. Miejsce i termin zostaną dobrane dogodnie dla uczestników, jednak zapisy trwają do 25.06.2019 r.

Zapisy prowadzi Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji WIBE Sp. z o.o.
ul. A. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
Elżbieta Michalska, Maria Tomys
Tel. 71/319-43-23, 601 72 66 60 , 668 03 77 66
e-mail: [email protected], [email protected]

Projekt pn. "Szkoła kompetencji językowych i komputerowych" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 10. Edukacja., Działanie 10.3. Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez cale życie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Z udziału w projekcie wykluczeni są studenci studiów stacjonarnych i zaocznych, więźniowie, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Warunkiem skorzystania z udziału w projekcie jest nieuczestniczenie w tożsamej formie wsparcia w innym projekcie oraz nieposiadanie kompetencji na tym samym poziomie i zakresie, jak realizowane wsparcie w projekcie.

Więcej informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach. Termin zgłaszania się osób zainteresowanych do dnia 25.06.2019 r.

Wczytuję komentarze...