Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 18-07-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
8.07.2022

Pieniądze dla Gminy Siechnice w ramach Polskiego Ładu. Na co pójdą dotacje?

Dotacja w wysokości 19 mln złotych została przyznana Gminie Siechnice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Gmina zamierza sfinansować z pozyskanych środków m.in. inwestycje wodno-kanalizacyjne. Ponadto w planach jest również rozbudowa samorządowego żłobka w Siechnicach. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się dokładnie jakie działania są zaplanowane na najbliższe lata.

Siechnice: Pieniądze dla Gminy Siechnice w ramach Polskiego Ładu. Na co pójdą dotacje?

Działania na rzecz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Siechnice

Problemy z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną to nieunikniona konsekwencja szybkiego rozwoju miejscowości. Część dotacji przeznaczona zostanie na pozyskanie nowego źródła produkcji wody. W ramach zadania planuje się budowę rurociągu na potrzeby transportu surowej wody do Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Groblice. Przewidziano również modernizację SUW w Groblicach.

W ramach zadania powstanie nowa Stacja Uzdatniania Wody, zbiorniki retencyjne i sieć międzyobiektowa. SUW zostanie wyposażony w halę filtrów i urządzenia przeznaczone do uzdatniania i rozprowadzania wody. Dzięki przeprowadzeniu tej inwestycji układ sieci wodociągowej w gminie Siechnice zostanie uporządkowany. Możliwe będą również większe dostawy wody z Groblic do Siechnic, Radwanic, Świętej Katarzyny i Żernik Wrocławskich.

Usprawnienie systemu odprowadzania ścieków to drugi obszar w ramach infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na który przyznana została dotacja. BIOBLOK przy ul. Rataja ma zostać zastąpiony przez nową przepompownię ścieków. Rurociągiem tłoczonym będą one transportowane do wyremontowanej oczyszczalni ścieków przy ul. Zachodniej. Również przepompownia przy ul. Piłsudskiego zostanie poddana modernizacji.

Temat likwidacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rataja przewijał się od lat jako jedna z ważniejszych planowanych inwestycji (o temacie pisaliśmy m.in. w roku 2018, gdy mieszkańcy narzekali na fetor z obiektu BIOBLOK).

Na powyższe działania Gmina Siechnice otrzymała 15 mln złotych, a przewidywany całkowity koszt inwestycji to ponad 19 mln zł.
 

Rozbudowa Żłobka Samorządowego w Siechnicach

Inwestycja dotyczy budynku żłobka mieszczącego się przy ul. Adama Mickiewicza w Siechnicach. Zadanie ma polegać na dobudowie do istniejącego obiektu nowego skrzydła. Przeprowadzenie rozbudowy żłobka pozwoli na zapewnienie opieki dla kolejnych 110 maluchów. Zakłada się także budowę infrastruktury niezbędnej do połączenia komunikacyjnego żłobka, takiej jak: drogi, parkingi i chodniki. Teren dookoła budynku zostanie zagospodarowany dzięki montażowi ławek, koszy na śmieci i lamp oraz przeprowadzenie nasadzeń zieleni. Ponadto przewidziano budowę nowego placu zabaw.

Przewidywana wartość inwestycji wynosi 6,25 mln złotych, z czego 4 mln złotych pochodzić będzie z dotacji.
 

Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Polski Ład to plan wzmocnienia polskiej gospodarki, mający na celu zmniejszenie nierówności społecznych i stworzenie lepszych warunków do życia. Wśród kluczowych projektów w ramach Polskiego Ładu jest Program Inwestycji Strategicznych, do którego kwalifikują się m.in. inwestycje komunikacyjne, wodno-kanalizacyjne czy społeczne.