Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 14-04-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
instytucje publiczne

Zakład Gospodarki Komunalnej

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę, przyjmowanie i oczyszczanie ścieków oraz utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowych i sanitarnych

Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Żernicka 17
55-010 Święta Katarzyna


Zakład Gospodarki Komunalnej powstał w Siechnicach w 2000 roku, a jego jedynym właścicielem jest Gmina Siechnice.

Działalność Spółki ma na celu zapewnienie mieszkańcom wody na cele bytowo-gospodarcze i produkcyjno-usługowe, utrzymanie i eksploatacja m.in. stacji uzdatniania wody, przepompowni czy oczyszczalni ścieków, a także przyjmowanie i oczyszczanie ścieków. ZGK oferuje następujące usługi: budowę, czyszczenie oraz inspekcję przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych wozem asenizacyjnym, a także naprawę oraz usuwanie awarii lokalnych rurociągów wodociągowych.

W kolejnych latach Zakład chciałby skupić się na poprawie jakości dostarczanej wody i usług, znalezieniu nowych ujęć, optymalizacji zużycia energii, poprawie, modernizacji i rozbudowie infrastruktury technicznej oraz wprowadzeniu nowych technologii.

Do ZGK należą dwie Oczyszczalnie Ścieków w Siechnicach, Stacje Uzdatniania Wody w Świętej Katarzynie, Suchym Dworze i Łukaszowicach, 53 przepompowni ścieków, ponad 240 km sieci wodociągowych i ponad 110 km sieci kanalizacji sanitarnej.

  • Aktualności