Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 14-04-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
24.05.2022

Na co idą moje pieniądze? Sprawdzamy budżet gminy Siechnice

Wielu mieszkańców zastanawia się na co idą ich pieniądze. Nie ma w tym nic dziwnego, każdy chce wiedzieć za co płaci i jakie ma z tego korzyści. Z pomocą serwisu internetowego nacoidamojepieniadze.pl sprawdzamy na co gmina Siechnice przeznacza pieniądze mieszkańców.

Siechnice: Na co idą moje pieniądze? Sprawdzamy budżet gminy Siechnice

Plan wydatków gminy Siechnice

Na stronie nacoidamojepieniadze.pl można zobaczyć dokładne wydatki na poszczególne działy w gminie Siechnice. W zakładce Moje Podatki znajdują się informacje na temat w jakiej ilości i co pokrywają podatki mieszkańców. Według podanych danych dochód z podatków zostanie wykorzystany między innymi na oświatę i wychowanie, transport i łączność, pomoc społeczną czy rodzinę. Wśród kosztów są także takie pozycje jak administracja, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne.

(podatki pojedynczej osoby przy założeniu zarobków 6000 brutto oraz całkowity koszt, fot. https://nacoidamojepieniadze.pl)
 

Jak można zauważyć podatki mieszkańców służą finansowaniu dóbr i usług, z których korzystają. Umożliwia to gminie rozwój na różnych płaszczyznach takich jak szkolnictwo, kultura, czy transport publiczny. Mieszkańcy mają zapewnioną ochronę i bezpieczeństwo, opiekę zdrowotną, oraz w razie potrzeby pomoc społeczną.
 

Dochód gminy Siechnice – wielkość i pochodzenie

Na dochód gminy składa się wiele czynników. Jednym z nich są podatki. Każdy mieszkaniec je płaci, jednak tylko 38,34% podatku PIT trafia do gminy. Z całości dochodu gminy Siechnice, podatek PIT stanowi 27%.

Pośród pozostałych podatków, z których gmina Siechnice czerpie zyski są CIT, podatki od nieruchomości oraz inne podatki. Jest to tylko część całkowitego finansowania budżetu gminy. Portal "Na Co Idą Moje Pieniądze" pokazuje procentowy i liczbowy rozkład dochodów, ich pochodzenie oraz plan wydatków na cały rok. Można zobaczyć jaki jest stosunek procentowy wydatków bieżących i majątkowych, oraz dochodów z poszczególnych podatków, dotacji i innych.

Zobacz dokładne informacje o dochodach, podatkach i wydatkach gminy Siechnice na nacoidamojepieniadze.pl