Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 23-05-2022
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
25.04.2022

KOGENERACJA S.A dofinansuje przebudowę ul. Stawowej w Siechnicach

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE podpisał z Burmistrzem Siechnic umowę określającą zasady finansowania przebudowy ul. Stawowej w Siechnicach.

Siechnice: KOGENERACJA S.A dofinansuje przebudowę ul. Stawowej w Siechnicach
fot. Od lewej: Krzysztof Kryg - Wiceprezes Zarządu KOGENERACJI S.A., Milan Ušák - Burmistrz Siechnic, Andrzej Jedut - Prezes Zarządu KOGENERACJI S.A

Finansowanie przebudowy ul. Stawowej na odcinku od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do przejazdu kolejowego zaplanowane jest na lata 2024 – 2025. Na mocy podpisanej umowy KOGENERACJA przekaże Gminie kwotę w wysokości do 25% poniesionych kosztów realizacji przebudowy drogi. Tym samym wkład spółki we wspólne przedsięwzięcie osiągnąć może nawet 925 tysięcy złotych. Ulica Stawowa sąsiaduje z Nową EC Czechnica – inwestycją realizowaną przez KOGENERACJĘ.

Ze względu na naszą ponad 120 – letnią obecność w regionie chcemy być postrzegani jako „dobry sąsiad”, dlatego zarówno inwestycja w przyjazną dla środowiska elektrociepłownię, jak i współfinansowanie przebudowy drogi to dla nas sprawy priorytetowe, bo realizowane dla dobra mieszkańców – mówi Andrzej Jedut, prezes KOGENERACJI.

Nowoczesna jednostka gazowa, która powstanie w Siechnicach w 2024 roku, zastępując obecnie funkcjonującą elektrociepłownię węglową, zapewni bezpieczeństwo oraz ciągłość dostaw ciepła i energii elektrycznej, przynosząc znaczące efekty ekologiczne w postaci czystego powietrza.

Milan Ušák, burmistrz Siechnic podkreśla: – Dzisiejsze podpisanie umowy jest doskonałym przykładem realizacji w praktyce społecznej odpowiedzialności biznesu. Składając podziękowania Panom Prezesom, cieszę się na dalszą współpracę Gminy Siechnice i KOGENERACJI.

Projekt Nowa EC Czechnica zostanie dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2020 (MF EOG 2014-2021) w ramach obszaru priorytetowego Środowisko, gdzie realizowany jest Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, którego Operatorem jest Ministerstwo Klimatu przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz z programu NFOŚiGW pod nazwą „Energia Plus” w formie pożyczki preferencyjnej.

Źródło:
Mat. prasowe KOGENERACJA S.A