Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 21-06-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
14.12.2022

Poznaj Młodzieżową Radę Gminy

Uroczysta pierwsza sesja Młodzieżowej Rady w gminie Siechnice odbyła się pod koniec listopada w Ratuszu. Uczniowie, którzy wcześniej wybrani zostali w przeprowadzonych na tę okazję wyborach, po raz pierwszy spotkali się w nowym składzie. Inaugurację tą uświetnili swą obecnością goście, a otuchy młodym radnym dodała z pewnością obecność dumnych rodziców i najbliższej rodziny.

Siechnice: Poznaj Młodzieżową Radę Gminy

Obowiązkowa obecność młodzieży

Młodzież wybrana do pełnienie funkcji radnych stawiła się w pełnym składzie, czyniąc tym samym frekwencję na poziomie 100%. Idąc, zgodnie z kolejnością alfabetyczną, nowi radni młodzieżowi to: Bartczak Kaleb Andrzej, Białkowski Filip, Dorożyńska Hanna, Dzieńkowska Milena, Grabowski Mateusz, Karpińska Zofia, Kocjan Antonina, Kubacki Mateusz, Kuszkowski Miłosz, Łakoma Maria Adela, Markiewicz Zuzanna, Mutwicki Mateusz Józef, Słocki Mateusz, Stanik Kacper Józef, Węgier Szymon, Witkiewicz Zuzanna, Zieliński Mateusz, Zyzańska Julia.

Najstarszy z nich, ma 17 lat, a najmłodszy 13. Aż 15 osób, to uczniowie szkół, zlokalizowanych na terenie Siechnic, a pozostała trójka wywodzi się z pobliskich szkół, znajdujących się poza granicami gminy. Pomimo tremy łatwo można było dostrzec, że radni są pełni pomysłów i chęci do działania.

Burmistrz gospodarzem spotkania

Do momentu wyboru nowego Przewodniczącego, który nadzorować będzie pracę Młodzieżowej Rady Gminy, posiedzeniem kierował Burmistrz - Milan Ušák. Serdecznie pogratulował wszystkim wybranym nastolatkom i zapewnił, iż służba samorządowa, mimo tego, że stanowi ciężą pracę, to jest także przyjemnym zadaniem, mającym wpływ na kształtowanie warunków życia lokalnego.

W trakcie wręczania zaświadczeń potwierdzających objęcie mandatu radnego, gratulował młodzieży podjętego ryzyka i tego, że postanowili zgłosić się do uczestnictwa w takiej formie rady, życząc przy tym nieustającej satysfakcji z wypełnianych obowiązków i realizowanych w jej ramach zadań.

Wybór prezydium nowej Rady

Po złożeniu ślubowania, przez wszystkich obejmujących urząd w Młodzieżowej Radzie Gminy, przyszedł czas na pierwsze w jej historii głosowanie. Miało ono na celu wybór tzw. magicznej trójki, czyli prezydium, czuwającego nad losami rady i prawidłowym wykonywaniem wszystkich działań oraz zadań, których się w przyszłości podejmie. Tym sposobem, przewodniczącym został Mateusz Mutwicki, wiceprzewodniczącą mianowano Zuzannę Witkiewicz, a na sekretarza wybrana została Julia Zyzańska.

Niespełna dwa dni później, na listopadowej sesji Rady Miejskiej w Siechnicach, wybrano opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Siechnice. Spośród kandydatów, wskazanych wcześniej przez młodzieżówkę, jednogłośnie postanowiono, iż pieczę nad jej działalnością obejmie Piotr Nowiński.