Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 29-05-2020
Termy Jakuba w Oławie
24.07.2018

Forum: Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w Siechnicach

Choć wakacje w pełni, proponujemy powrócić na chwilę do szkolnej rzeczywistości i przyjrzeć się wynikom tegorocznych egzaminów gimnazjalnych w Siechnicach. Prezentujemy analizę umieszczoną na Forum Mieszkańców Siechnic.

Siechnice: Forum: Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w Siechnicach

Przedstawiona analiza autorstwa Grzegorza Romana ukazuje zarówno ogólny trend w poziomie nauczania, jak również wyniki uczniów z Siechnic na tle wyników w gimnazjach Powiatu Wrocławskiego, Wrocławia oraz Województwa Dolnośląskiego.

Analiza została przygotowana w oparciu o sumę punktów otrzymanych przez uczniów na egzaminach gimnazjalnych za przedmioty: język polski, historia i WOS, matematyka, przedmioty przyrodnicze oraz języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Wyniki uczestników tegorocznych egzaminów gimnazjalnych są w każdym wypadku lepsze od wyników ubiegłorocznych, choć wzrost średniej jest zróżnicowany. (…) Absolwent naszego gminnego gimnazjum osiągnął wynik o ponad 2,5 % wyższy niż średni wynik w naszym gimnazjum w roku 2017. Kolejny rok zdecydowanie przewyższa on średni wynik w województwie - o 21,9 pkt. (w 2017 było to 23,9 pkt.). Również w stosunku do średniego wyniku w powiecie wrocławskim różnica wzrosła i wynosi już 11,1 pkt. na korzyść naszego ucznia (w roku 2017 było to 9,4 pkt.).

Nadal jednak daleko naszym uczniom do wyników wrocławskich gimnazjalistów. W tym roku byli oni lepsi od naszych uczniów średnio o 21,4 pkt. Pozytywna jest natomiast tendencja, od kilku lat to różnica systematycznie się zmniejsz: w roku 2017 wynosiła ona 24,4 pkt., w roku 2016 - 29,3 pkt. a w roku 2015 aż 30,2 pkt.

Grzegorz Roman w swojej analizie przedstawił wyniki naszych absolwentów:

  • w skali staninowej wykazując, że jakość kształcenia nie uległa poprawie mimo wzrostu wyników w szkołach,
  • z poszczególnych bloków egzaminacyjnych (w trzech z pięciu bloków osiągnęli oni lepsze wyniki w porównaniu do poprzedniego roku, spadek dotyczył przedmiotów humanistycznych),
  • na tle gimnazjów z powiatu wrocławskiego (zajmujemy szóste miejsce na 18 szkół, które prowadzą klasy gimnazjalne, w 2017 roku byliśmy na miejscu piątym),
  • na tle całych gmin (kolejny z rzędu roku nasza gmina lekko poprawiła swoją pozycję - aktualnie zajmujemy trzecią pozycję),
  • na tle wrocławskich szkół (w 2018 roku do najlepszego wrocławskiego gimnazjum działającego przy Politechnice Wrocławskiej brakuje ponad 40% punktów, które zdobyli nasi uczniowie).

Autor wysnuwa również wnioski i zachęca do dyskusji. Całą analizę wyników z egzaminu gimnazjalnego w Siechnicach w 2018 roku znajdziemy na Forum Mieszkańców Siechnic - wątek: Siechnice - przyszłość miasta.

Zobacz też: Oświata na poziomie podstawowym w Siechnicach (przyczynek do dyskusji)

Wczytuję komentarze...