Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 16-08-2022
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
13.10.2020

Bezpłatne konsultacje prowadzone przez mediatora - kolejne terminy

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach odbywają się bezpłatne konsultacje prowadzone przez mediatora. Specjalista pomoże znaleźć drogę do ugodowego rozwiązania kryzysów w sprawach rodzinnych, cywilnych czy pracowniczych. GOPS podaje terminy kolejnych spotkań w październiku.

Siechnice: Bezpłatne konsultacje prowadzone przez mediatora - kolejne terminy

Mediator Grażyna Górska prowadzić będzie konsultacje w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Żernickiej 17 w Świętej Katarzynie w październiku w terminach:

 • 14.10.2020 (środa), godz. 14:00-17:00,
 • 16.10.2020 (piątek), godz. 9:00-11:00,
 • 19.10.2020 (poniedziałek), godz. 9:00-11:00,
 • 26.10.2020 (środa), godz. 14:00-17:00,
 • 30.10.2020 (piątek), godz. 9:00-11:00.

Zakres spraw podlegających konsultacji to rozwiązywanie konfliktów w sprawach rodzinnych, cywilnych i pracowniczych. Jak zaznacza organizator - po wstępnych konsultacjach będzie istniała możliwość umówienia się na dalsze przeprowadzenie mediacji w konkretnej sprawie.

Grażyna Górska jest mediatorem rodzinnym, prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe. Od blisko dziesięciu lat pomaga skonfliktowanym rodzinom w znalezieniu rozwiązania i ugodowym zakończeniu sporu, prowadzi również mediacje w sprawach cywilnych i pracowniczych. Grażyna Górska należy do Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.
 

Mediacje rodzinne, cywilne i pracownicze

Poniżej zamieszczamy informację Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczącą mediacji rodzinnych, cywilnych i pracowniczych. Zobacz w jakich sytuacjach warto stosować mediacje.

Mediacje Rodzinne to najlepszy sposób na rozwiązanie konfliktów z bliskimi. Szczególnie zalecane są w takich sprawach jak: 

 • pojednanie małżonków, partnerów, ratowanie związku,
 • ustalenie warunków polubownego rozstania (rozwodu),
 • dokonanie podziału majątku wspólnego
 • ustalenia kontaktów z małoletnimi dziećmi
 • poczynienie ustaleń dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej
 • alimenty na małoletnie dzieci
 • konflikty między rodzeństwem związane z opieką nad rodzicami
 • konflikty między rodzicami i dziećmi
 • konfliktów na tle spadkobrania, dziedziczenia,
 • zniesienia współwłasności,
 • innych poddanych pod mediację.

Pamiętaj, że decydując się na mediacje dajecie sobie szansę na:

 • polubowne zakończenie sporu
 • poprawienie komunikacji,
 • uratowanie związku, małżeństwa,
 • powstrzymanie eskalacji konfliktu,
 • polubowne rozstanie,
 • zachowanie ciągłość kontaktów z dziećmi,
 • przeprowadzenie podziału majątku w sposób polubowny,
 • poprawienie relacji w przyszłości,
 • polubowne ustalenie kontaktów z dziećmi, zawarcie ugody w tym zakresie, polubowne ustalenie alimentów i zawarcie ugody w tym zakresie.

Mediacja Cywilna może dotyczyć:

 • podziału majątku wspólnego małżonków,
 • zniesienia współwłasności nieruchomości,
 • spraw zapłatę zadośćuczynienia, odszkodowania,
 • spraw o zachowek, działu spadku,
 • realizacji umów cywilnoprawnych,
 • sporów sąsiedzkich,
 • innych spraw, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody.

Mediacja Pracownicza może dotyczyć:

 • sporów i konfliktów z pracownikami, pracodawcą, w zespole,
 • ustalenia istnienia stosunku pracy,
 • odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie mowy o pracę,
 • przywrócenia do pracy,
 • zmiany trybu rozwiązania umowy o pracę,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu stosowania mobbingu,
 • uchylenia kary porządkowej.


Więcej informacji na temat konsultacji dowiedzieć się można w siedzibie Ośrodka ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna lub pod numerem telefonu 71/ 311 39 68.
 

Na podstawie informacji GOPS Siechnice