Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 13-06-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
12.05.2023

Trwa rozbudowa remizy w Siechnicach [zdjęcia]

Trwa rozbudowa budynku OSP w Siechnicach. Warta prawie 7 mln zł inwestycja poprawi zarówno jakość pracy strażaków jak i da nowe możliwości wykorzystania obiektu. Podczas obchodów uroczystości 3 Maja odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod remizę. Zobacz jak wygląda rozbudowywana siedziba OSP.

Siechnice: Trwa rozbudowa remizy w Siechnicach [zdjęcia]

Modernizacja i nowy budynek

Zadanie pod nazwą "Modernizacja infrastruktury społecznej przez rozbudowę budynku OSP w Siechnicach wraz z zagospodarowaniem terenu" zakłada remont istniejącego budynku (m.in. wymianę okien, drzwi, tynków, pokrycia dachowego) i dobudowę drugiego, połączonego z dotychczasową siedzibą OSP. Zmodernizowany zostanie również teren wokół budynku. Powstaną nowe miejsca parkingowe, plac manewrowy i droga wewnętrzna.

Dzięki remontowi możliwe będzie pełne wykorzystanie całego sprzętu posiadanego przez OSP - czterech wozów bojowych i wyposażenia. Dotychczas część zasobów przechowywana była w oddalonym budynku użyczonym przez Elektrociepłownię.

Po remoncie cały budynek OSP nie tylko poprawi jakość zaplecza strażaków, ale również będzie mógł pełnić funkcję dydaktyczną i integracyjną. Dzięki nowemu budynkowi możliwe będzie prowadzenie szkoleń edukacyjnych dla lokalnej społeczności. Będzie to również idealne miejsce na integracje miejscowej młodzieży, która będzie mogła spędzić wolny czas w ramach zaplanowanych szkoleń czy wydarzeń rozrywkowych.


Inwestycja z dofinansowaniem

Koszt całej inwestycji wynosi 7 milionów złotych. Część funduszy została pozyskana z dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (1 mln 200 tys. zł) oraz z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych (500 tys. zł). Uzyskanie dofinansowania znacząco pomogło w realizacji całego projektu.
 

Wmurowanie kamienia węgielnego w Dniu Strażaka

Podczas obchodów Święta Narodowego 3 maja oraz Międzynarodowego Dnia Strażaka Burmistrz Siechnic Milan Ušák wraz z Prezesem OSP w Siechnicach - Przemysławem Kasprowiczem, w towarzystwie gości i mieszkańców wmurowanli kamień węgielny pod rozbudowywaną remizę.

Wcześniej odbyła się uroczysta msza święta z udziałem pocztów sztandarowych straży pożarnych i szkół podstawowych z terenu gminy Siechnice i uroczysty przemarsz pod siedzibę OSP w Siechnicach.

  • Więcej
  • w kategorii inne