Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 21-06-2024
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
5.06.2023

Powstał nowy zbiornik retencyjny w gminie Siechnice

Po dwóch latach od rozstrzygnięcia przetargu, podpisaniu umowy z wykonawcą (firmą RPM S.A. z Lublińca) oraz przeprowadzeniu niezbędnych odbiorów, 2 czerwca br., z udziałem władz samorządowych i zaproszonych gości został uroczyście przekazany do użytkowania zbiornik retencyjny w Smardzowie. To największa dotychczasowa inwestycja gminna z zakresu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Siechnice: Powstał nowy zbiornik retencyjny w gminie Siechnice
fot. Mat. prasowe UM w Siechnicach

Największe korzyści z tego projektu będą czerpać mieszkańcy kilku miejscowości, takich jak Smardzów, Żerniki Wrocławskie i Iwin. Jednak warto zauważyć, że zbiornik ten pełni również funkcję ochronną dla osiedli we Wrocławiu, takich jak Jagodno, Brochów, Bieńkowice i Wojszyce.

Zlokalizowany przy drodze powiatowej nr 1938 D Żerniki Wrocławskie - Smardzów - Święta Katarzyna, między linią kolejową 276 a strugą Brochówką (dopływem rzeki Oławy), zbiornik retencyjny w Smardzowie ma zdolność retencjonowania około 100 000 m³ wody.

Burmistrz Milan Ušák z Siechnic jest dumny z pomyślnego i terminowego zakończenia prac. To on zainicjował i skutecznie doprowadził do realizacji tego przedsięwzięcia. Przypomina wydarzenia z 2013 roku, kiedy to po intensywnych opadach deszczu i roztopach śniegu woda powodowała powodzie w rzece Brochówce oraz pobliskich rowach melioracyjnych i przydrożnych. Spowodowało to rozległe zalania, które na długo zakłócały życie mieszkańców okolicznych obszarów oraz osób podróżujących przez te tereny. Była to kolejna trauma dla całej gminy po tragicznej powodzi odrzańskiej z 1997 roku, choć w mniejszej skali - czytamy w informacji Urzędu Miejskiego.
 

Zbiornik wielofunkcyjny - powódź i susza

Zbiornik w Smardzowie został zaprojektowany jako wielofunkcyjny. Oprócz ochrony przed powodziami będzie również retencjonował wodę, co ma ogromne znaczenie w obliczu coraz częstszych i dłuższych okresów suszy. Ta nowoczesna inwestycja hydrotechniczna w gminie Siechnice ma również korzyści ekologiczne, umożliwiając filtrację i biologiczne oczyszczanie wody. W rezultacie nadwyżka wody, o znacznie lepszych parametrach jakościowych, będzie odprowadzana do rzeki Oławy, która sąsiaduje bezpośrednio z obszarami wodonośnymi Wrocławia.

Inwestycja ta spełnia wiele oczekiwań, nie tylko lokalnych. Przyczynia się do rozbudowy systemu małej retencji, poprawiając bilans wodny i zwiększając zdolność retencyjną w zlewni rzeki Oławy. Zapewnia również ochronę sieci osadniczej i działalności gospodarczej oraz ogranicza negatywne skutki narastającej suszy hydrologicznej i zanieczyszczeń (zarówno domowych, jak i związanych z produkcją rolniczą).

W ramach projektu związane z budową zbiornika retencyjnego przeprowadzono również modernizację kanalizacji deszczowej, która odprowadza wodę z dużej części Żernik Wrocławskich do zbiornika. Dzięki temu część kanalizacji deszczowej, która obecnie wpływa do rzeki Brochówki i tworzy jej źródło, zostanie odciążona.
 

Inwestycja z dofinansowaniem

Koszt inwestycji w Smardzowie wyniósł 8 638 452,80 złotych, z czego 85 procent stanowiła dotacja. Unijne dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania kosztował 121 770,00 złotych.

Na podstawie informacji prasowej
Urzędu Miejskiego w Siechnicach

  • Więcej
  • w kategorii inne