Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 16-05-2022
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online

"Nie" dla budowy kolei dużych prędkości przez Siechnice? Petycja

Władze Siechnic wystosowały petycję do zarządu CPK, w której sprzeciwiają się realizacji linii kolejowej dużych prędkości na terenie gminy w wybranych wariantach uwzględnionych w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym. Z pierwotnych założeń wynikało, że inwestycja nie będzie miała tak negatywnych skutków dla otoczenia.

Siechnice:
fot. Materiały prasowe CPK

O tym, że trasa kolejowa do Centralnego Portu Komunikacyjnego może prowadzić przez Siechnice pisaliśmy na początku 2020 roku. Według planów, jedna z tzw. "szprych" komunikacyjnych miałaby przebiegać przez teren gminy Siechnice.

Choć w marcu 2020 roku Radni pozytywnie zaopiniowali wybrane warianty trasy, jednak w świetle obecnych założeń projektowanych linii stanowisko to może być uznane za nieaktualne.

Wśród podnoszonych problemów jest m.in. fakt, że inwestycja będzie wymagała zajęcia dużo większego terenu niż pierwotnie podawano. Planowana szerokość zajęcia pasa wokół linii może wynieść od 40 do 80 metrów, w niektórych wypadkach zmiany w otoczeniu mogą obejmować nawet 150 metrów. To istotny problem w przypadku wariantu wykorzystującego obecną linię kolejową Wrocław – Jelcz – Laskowice:

Rozbudowa linii kolejowej na tym odcinku jako naziemnej nie jest możliwa z uwagi między innymi na planowaną budowę Nowej Elektrociepłowni EC Czechnica i konieczność ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, obiektów ujętych w ewidencji zabytków na terenie istniejącej Elektrociepłowni EC Czechnica. Na tym odcinku znajdują się również skrzyżowania z dwiema drogami gminnymi, które zgodnie z obwiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp) i opracowywaną zmianą mpzp są kluczowymi odcinkami dróg, niezbędnymi dla funkcjonowania miasta i zaplanowanych terenów aktywności gospodarczej już wiele lat temu. (...) Dlatego też wariant przeprowadzenia linii kolejowej przez teren miasta naziemnie jest wariantem zdecydowanie działającym na szkodę Gminy Siechnice i jej mieszkańców.
- czytamy w petycji

Z kolei wariant przebiegający przez Świętą Katarzynę stwarza problemy nie tylko ze względu na "wąskie gardło" w okolicach zmodernizowanej, zabytkowej stacji, ale także z powodu ponadnormatywnego hałasu, na które narażeni będą mieszkańcy w bliskim sąsiedztwie trasy.

Sprzeciw dotyczy wybranych wariantów zaproponowanych w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym. Pełna treść petycji oraz opis pozostałych wątpliwości można znaleźć w serwisie podpisz.to.
 

Zobacz też: