Miasto i Gmina Siechnice - Portal Mieszkańców. Aktualności, forum, komunikacja.

Portal Mieszkańców Siechnic

Wygenerowano: 29-06-2022
Termy Jakuba w Oławie
Reklama w serwisie · Kup banner online
28.11.2021

Biała Wstążka. Kampania informacyjna przeciwko przemocy

"Biała Wstążka" to największa międzynarodowa kampania informacyjna, która ma na celu przeciwdziałanie przemocy domowej. W Gminie Siechnice do 10 grudnia trwać będą działania przybliżające tematykę kampanii i poruszanego problemu. Dostępny będzie również Punkt Informacyjny działający przy Urzędzie Miejskim w Siechnicach. Będzie można w nim uzyskać informacje o możliwościach skorzystania z pomocy specjalistów.

Siechnice: Biała Wstążka. Kampania informacyjna przeciwko przemocy

Opis promocyjny spotu kampanii w Gminie Siechnice przybliżający problematykę zjawiska przemocy:

Przemoc zdarza się wszędzie i przybiera różne formy, lecz zawsze wiąże się z dużym cierpieniem i bezradnością. Jej niszczycielska siła dosięga zarówno ofiary jak i sprawców, wpływa także na osoby z najbliższego otoczenia. Aby wyrwać się z pod wpływu przemocy, często niezbędna jest pomoc osób z zewnątrz - pracowników instytucji społecznych, stowarzyszeń i fundacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy. Aby te instytucje mogły pomóc, niejednokrotnie potrzebna jest reakcja osób ze środowiska, w którym żyjemy (sąsiadów, współpracowników, znajomych), gdyż oni często widzą więcej. REAGUJ NA PRZEMOC!


Film prezentujący zakres pomocy Punktu Konsultacyjnego, który działa przy GOPSie w Siechnicach i ma przybliżyć wizerunek i kompetencje pracujących w nim specjalistów:


W realizacji projektu udział biorą: Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Specjaliści z Punktu Konsultacyjnego, Placówki oświatowe, Komisariat Policji w Siechnicach, Sąd Rejonowy w Oławie, Urząd Miejski w Siechnicach oraz Zespół Opieki Zdrowotnej.